Aktuality

Reference

Reference od klientů: Prodej vodní plochy zrealizují zkušení makléři

Rybníky, vodní nádrže, mokřady nebo také umělé vodní nádrže si můžete zakoupit jako každou jinou nemovitost. Ať už chcete v zimě trénovat na vlastním rybníku bruslení, nebo celý život sníte o chování chutných kaprů, potřebujete vlastnit dostatečně velkou vodní plochu...

více »

Reference

Reference klientů: Skryté vady nemovitostí

Nákup nemovitosti většinou sice obnáší transfer velkého finančního obnosu, ale podle práva se jedná stále o běžnou koupi. Z toho také plynou oběma stranám různá práva a povinnosti. Prodávající musí upozornit zájemce na všechny vady a poruchy, které se v domě nacházejí,..

více »

Reference

Reference klientů: Prodej ideální poloviny domu zahrnuje rozdělení

Nezřídka dochází k rozdělování majetku, který se nachází ve spoluvlastnictví. Každý ze spoluvlastníků chce svou část rodinného domu využívat po svém a spoluvlastnictví se stane překážkou. Ať už jste nabyli svou část dědictvím nebo jste dům získali do tzv. společného..

více »

Reference

Reference od klientů: Prodej nemovitosti v insolvenci provázejí většinou komplikace

Trh s nemovitostmi je velmi rozsáhlý a jedním ze způsobů, jakým můžete získat nemovitost, jsou veřejné dražby v exekucích či insolvencích. Oba tyto procesy provází několik administrativních požadavků ze stran exekutorů, insolvenčních správců nebo i věřitelů dlužníka a..

více »

Reference

Reference klientů: Družstevní byt můžete dát do pronájmu

Při nákupu družstevního bytu obvykle ušetříte několik desítek tisíc korun, ale přicházejí s tím také omezení. Pokud kupujete družstevní byt, stáváte se vlastníky podílu v bytovém družstvu. Formálním vlastníkem bytu zůstává bytové družstvo, má také právo rozhodnout o..

více »

Reference

Reference od klientů: Daň z nabytí se u družstevních bytů neplatí

Družstevní bydlení bylo dříve velmi rozšířené a stále asi jednu pětinu bytů vlastní různá bytová družstva po celé České republice. Život v družstevním bytě se téměř neliší od bydlení v nájmu, a dokonce se uživatelé těchto bytů také označují jako nájemci. Skutečným..

více »

Reference

Reference od klientů: Daň z převodu nemovitostí právní řád nezná

Součástí převodů vlastnictví k nemovitostem je i jejich zdaňování. Hodnota každé nemovitosti představuje velmi významnou součást příjmu osoby a proto stát převody kontroluje prostřednictvím daní. Daňové právo se skládá ze složitého systému jednotlivých právních..

více »

Reference

Reference od klientů: Soukromé právní služby mohou vše zdržet

Převádění vlastnictví k nemovitostem se většinou neobejde bez složitých smluv a další komunikace se státními úřady. Kvalitní realitní kancelář disponuje pracovníky, kteří jsou vzdělaní v oboru právo a dokážou všechny smlouvy připravit přesně podle právní úpravy. Pokud..

více »

Reference

Reference od klientů: Dražba nemovitostí se podobá koupi na trhu

Ať už se jedná o nákup nemovitosti přímo od vlastníka nebo dražbu na základě znaleckého posudku, měl by si kupující vždy ověřit všechny důležité podrobnosti. Cenu v dražbě určuje odborník, který pečlivě zhodnotí stav nemovitosti i lokalitu. Může se stát, že se v dražbě..

více »

Reference

Reference od klientů: Nemovitost s věcným břemenem na dožití lze prodat

Mnozí vlastníci chtějí předat starosti o nemovitost svým dětem či vnoučatům, ale mají strach, že s předáním práv k nemovitosti je jejich příbuzní donutí k vystěhování. Tuto situaci může vyřešit zřízení věcného břemena, tzv. služebnosti bytu v dané nemovitosti. Jako..

více »