Reference od klientů PATREAL: Elektronické dražby vyžadují potvrzení

Reference od klientů PATREAL: Elektronické dražby vyžadují potvrzeníJedním ze způsobů nabytí vlastnictví nemovitosti bývá také nabídnutí nejvyšší nabídky v dražbě. Dnešní technologie umožňují kupujícím přihazování v podobě tzv. e-dražby, při které veškerá komunikace probíhá online. Oficiální exekutorské portály nabízejí velmi přesné údaje o nemovitostech. Zároveň ale také poskytují informace o minimální nabídce, výši jednotlivých částek, o které se cena dražené nemovitosti zvyšuje nebo přesném času zahájení a skončení aukce. Elektronická dražba nemovitostí má přísná pravidla stanovená zákonem.

E-dražby se ukončují usnesením o příklepu

Stejně jako tradiční dražby, které většinou řídí sám exekutor nebo jím pověřená osoba, i ty elektronické končí přiklepnutím. Oprávněná osoba vyčká na nejvyšší nabídku a poté nemovitost přizná tomu, kdo nabídl danou částku peněz. V elektronických dražbách se však nepoužívá skutečný úder kladívkem a tento úkon se nahradí vydáním tzv. usnesení o příklepu. „U dražby se stáváte vlastníkem nemovitosti samotným příklepem (už vítězstvím v dražbě) a žádná kupní smlouva se zde neuzavírá,“ vysvětluje realitní makléřka společnosti PATREAL Janette Klíčníková.

Co dělat, když elektronická dražba nemovitosti neproběhla podle zákona

Reference klientů realitních kanceláří uvádějí i případy, ve kterých zákazníci nedostali vyzvání od exekutora k úhradě dlužné částky. Částku, kterou nabídnete v dražbě musíte zaplatit většinou do třiceti dnů od nabytí právní moci usnesení o příklepu. V praxi někdy nastává problém s doručováním původním majitelům nemovitosti, kteří splácí své dluhy pomocí exekuce. „Právní moc usnesení o příklepu záleží na tom, jestli dlužník přebírá poštu, proto se může termín placení vydražené ceny nemovitosti značně oddálit,“ dodává pro vyjasnění makléřka. Jestliže jste nedostali usnesení o příklepu, může se jednat o neprofesionální či falešné exekutory, a proto je potřeba mít se na pozoru. Nicméně se také může stát, že se jedná o pouhou administrativní chybu. Nejlepší cestou bývá kontaktování přímo konkrétního exekutora, který měl dražbu na starost.

Elektronické dražby představují možnost nákupu nemovitostí z pohodlí domova

Nákup nemovitosti pouhým přihazováním zní sice jednoduše, ale váží se k němu další podmínky, které musí dražitel splnit. Pro prokázání vážného zájmu o nemovitost, musí složit dražitel tzv. dražební jistotu, která může být velmi vysoká, a to až polovina očekávané ceny nemovitosti. Následují formality, jako například oficiální registrace pomocí formuláře nebo ověření totožnosti dražitele. Po splnění všech požadavků se teprve můžete podílet na přihazování k nemovitosti.