Reference PATREAL: Jak postupovat při vystěhování problémového nájemníka?

Reference PATREAL:  Jak postupovat při vystěhování problémového nájemníka?Může se zdát, že být pronajímatelem domu nebo bytu je snadné. Bez jakéhokoliv přičinění každý měsíc pronajímatel obdrží částku nájemného a jen se raduje z výnosu. Ve skutečnosti však má pronajímatel vůči nájemcům mnoho povinností. Musí kontrolovat dodržování pořádku v celém domě, musí zajišťovat různé opravy a část také financovat a v neposlední řadě se také musí vypořádat s problémovými nájemníky. V krajním případě bývá řešením až nucené vystěhování nájemníka.

Právní ukončení nájemního vztahu a vystěhování nájemníka

Pokud se pronajímatel rozhodne pro ukončení nájmu a dohodne se na něm s nájemníkem, nájemní smlouva skončí ve smluveném termínu. Jenže často se stává, že nájemník si dohodu později rozmyslí a vystěhovat se nechce. Častěji však dochází k případům okamžitého ukončení nájmu z důvodu neplacení nájemného či porušování jiných povinnosti, přičemž nájemníci několik měsíců nekomunikují, ale stěhovat se také nechystají. Reference společnosti PATREAL také mluví o případu vystěhování, ve kterém byli nájemníci téměř trvale pod vlivem alkoholu nebo i jiných návykových látek. Pokud se jedná o takto vyhrocenou situaci, nezbývá než obrátit se na soud.

Než vypáčíte dveře, musíte mít v ruce soudní rozhodnutí

Vystěhování nájemníků představuje složitý administrativní proces, který může trvat i několik měsíců, a proto si dobře rozmyslete, zda jej chcete opravdu podstoupit. Jelikož se jedná o donucení k vystěhování prostřednictvím státní moci, bývají s ním spojeny další náklady. Abyste dosáhli závazného soudního rozhodnutí o vystěhování nájemníka, musíte jej nejprve vyzvat k vyklizení nemovitosti k určitému datu. Tato výzva musí být písemná a prokazatelně ji musíte nájemníkovi doručit. Nejvhodnějším způsobem bývá dopis do vlastních rukou, který si musí sám nájemník v určité lhůtě převzít. Pokud jej nepřevezme ve lhůtě, považuje se za doručený. Následně pokud výzva k vystěhování nezabrala, zašlete nájemníkovi tzv. předžalobní výzvu. V té uveďte další náhradní termín pro vystěhování. Pro úplnou jistotu by se měly obě tyto výzvy posílat s časovým rozestupem několika týdnů.

Žaloba na vyklizení představuje účinný nástroj k vystěhování nájemníka

Pokud jste splnili veškeré podmínky ukončení nájemního vztahu a vyzvali jste nájemníka k vystěhování, ale on stále nereaguje, soud vám po projednání věci vyhoví. Pomyslně tedy máte v ruce právní titul k vystěhování problémového nájemníka. Samozřejmě se neočekává, že sám pronajímatel bude nájemníkovi páčit dveře a vyklízet mu byt. Rozhodnutí soudu o vyklizení předejte exekutorovi, který se o vše podstatné postará. Byt se pronajímateli vrátí vyklizený, pořídí se záznam o případných škodách v bytě, které může pronajímatel vymáhat po původním nájemci a v neposlední řadě se také vymění klíče. Problémový nájemník tedy nemá dále k nemovitosti přístup. Realitní makléři společnosti PATREAL však tento postup doporučují až jako poslední možnost v krajních případech.