Reference PATREAL: Jaké jsou hranice věcného břemena?

Reference PATREAL: Jaké jsou hranice věcného břemena?Jelikož věcná břemena zakládají oprávnění k věcem cizím, často vznikají problémy při skutečném soužití v nemovitostech, na kterých jsou věcná břemena vázána. Rozsah věcného břemena můžete upřesnit ve smlouvě o vzniku věcného břemena. Pokud i nadále převládají problémy, neváhejte se obrátit na soud.

Co je to věcné břemeno?

Věcné břemeno představuje oprávnění pro cizí osobu k nakládání či k užívání cizí věci a zároveň vytváří povinnost pro vlastníka věci takové jednání strpět. Jeho základním znakem je tzv. bezúplatnost, což znamená, že za věcné břemeno nepřísluší žádná odměna. Pokud se rozhodnete darovat dům svým dětem ještě za svého života, ale zároveň chcete mít jistotu, že v domě budete moci v klidu dál společně žít, můžete sepsat smlouvu o zřízení věcného břemena. Tento institut umožňuje osobám odlišným od vlastníků (nejčastěji rodičům nových majitelů) nemovitost dále užívat. Právní úprava pojmenovává tento druh věcného břemene jako tzv. služebnosti in personam, což znamená, že je pojeno jen s konkrétními osobami. Ve své podstatě však služebnosti či věcná břemena nejsou ničím novým, jelikož se jen kopírují zvyklosti tzv. výminků, které se běžně vyskytovaly na starých usedlostech v dřívějších dobách.

Věcné břemeno užívání či věcné břemeno spoluužívání, není v tom rozdíl

Každé věcné břemeno, které bude spojené s konkrétní osobou a nemovitostí, byste měli vytvořit na základě smlouvy. Tento dokument se následně vloží na Katastr nemovitostí, od kterého si jej můžete kdykoliv vyžádat. Nicméně ve smlouvě o zřízení věcného břemena byste měli mít přesně určený rozsah, aby nevznikaly případné spory. Realitní makléři mohou potvrdit, že čím bude smlouva přesnější, tím bude pro obě strany soužití jednodušší. Pokud jste v minulosti například měli problémy spojené se sklizní ovoce na zahradě, nebojte se ve smlouvě specifikovat přesná práva. Stejně tak se může jednat o banální situaci v souvislosti s klíči od domu. Jestliže máte obavy, že by se klíče mohly dostat do nepovolaných rukou, zkuste ve smlouvě zmínit, že trváte na tom, aby klíče měly pouze oprávněné osoby. V případě nepřesné smlouvy bude rozhodovat soud, který většinou vychází z obecných zásad slušného chování. Soudní řešení však způsobuje výrazné narušení soužití v jedné nemovitosti.

I do darovací smlouvy lze věcné břemeno včlenit

Věcné břemeno výrazným způsobem ovlivňuje nakládání s nemovitostí, nejenže vlastníci jsou v části omezeni v celém užívání nemovitosti, ale například také dojde ke snížení tržní ceny nemovitosti. Reference klientů realitních kanceláří většinou potvrzují, že nemovitost, ke které se váže věcné břemeno, se bude prodávat déle a většinou za ni kupec získá nižší cenu. Pokud se rozhodnete pro koupi nemovitosti i s věcným břemenem, ujistěte se, o jaký druh věcného břemena se jedná, co přesně je stanoveno smlouvou a jak vypadá skutečné soužití. V některých případech může jít o zcela samostatné bytové jednotky, které nemají ani společný vchod a jindy se musíte s osobou oprávněnou z věcného břemene dělit o společné prostory a velkou část celé nemovitosti.