Reference PATREAL: Neoprávněné užívání cizí věci platí i pro nemovitosti

Reference PATREAL: Neoprávněné užívání cizí věci platí i pro nemovitostiHranice všech pozemků jsou právně zachyceny v Katastru nemovitostí a dle zákona musíme tento zápis považovat za správný. Jenže po digitalizaci katastrálního operátu došlo v některých případech ke zkreslení a pozemkům se posunuly hranice. Někdy tedy kus pozemku podle mapy leží až za sousedovým plotem. V každém případě lze se sousedem uzavřít dohodu, kterou vyřešíte vyrovnání ke kusu pozemku za plotem. Pokud ale soused není přístupný dohodě, nezbyde než podat žalobu na vyklizení nemovitosti či negatorní žalobu na zanechání protiprávního jednání.

Hranice pozemků se měnily při digitalizaci, zkontrolujte Katastr nemovitostí

K digitalizaci katastrálních map docházelo postupně s rozvojem technologií. Díky digitálním mapám máme online přístup do rejstříku všech nemovitostí, můžeme si je ihned zobrazit a zhodnotíme tak, zda hranice pozemku odpovídají skutečnosti. Většinou došlo pouze k nepatrnému posunu v řádu několika centimetrů, což nebude mít reálný dopad na vlastnické právo. V některých oblastech se však hranice posunula i o několik desítek centimetrů a v tom případě je na místě uzavření dohody se sousedem, ve které potvrdíte stávající stav podle katastrální mapy.

Posunutí hranice pozemku může být i úmyslné, v tom případě neváhejte podat žalobu

Dlouhou dobu jste se nebyli podívat na zapadlou zahradu, kterou jste kdysi dávno zdědili po předcích. Máte za to, že pole jen leží ladem, ale zjistíte, že si soused chtěl přilepšit a najednou velký kus vaší zahrady leží za jeho plotem. V takovém případě se jedná o neoprávněné užívání cizí věci. Prvním krokem je prokázání toho, že je pozemek za plotem opravdu váš, což vyžaduje vypracování geometrického plánu. Už při pořizování této dokumentace byste měli komunikovat s vlastníkem sousedního pozemku a při tom se pokuste dojít ke smírnému řešení celé situace. Pokud však soused nechce pozemek vrátit, pohrozte mu žalobou, a to písemně.

V případě žaloby můžete požadovat i náhradu za bezdůvodné obohacení

Reference společnosti PATREAL připomínají, že spory o vlastnictví nemovitostí mohou být finančně velmi nákladné. Prvotní náklady nese ten, kdo žalobu podává, ale v případě úspěchu ve sporu všechny náklady zaplatí neúspěšná strana. I proto, abyste tyto náklady mohli vyžadovat po žalovaném sousedovi, zašlete mu tzv. předžalobní výzvu. V tomto dokumentu mu vyličte všechny důležité okolnosti celého případu a zdůrazněte, že pokud nebude jednat, postoupíte celou věc k rozhodnutí soudu. V žalobě můžete následně požadovat, aby soused odstranil plot, přestal užívat vaši část pozemku či aby ji nikomu nenabízel k prodeji. Navíc můžete sousedovi „naúčtovat“ pomyslný nájem za to, že vaši nemovitost užíval, a to požadavkem na vrácení bezdůvodného obohacení. V případě, že všechny vámi sebrané důkazy hovoří ve váš prospěch, nebojte se svého práva domáhat i soudní cestou.