Reference klientů PATREAL: Daň z nabytí nemovitých věcí a jejich přepis

Reference klientů PATREAL: Daň z nabytí nemovitých věcí a jejich přepisPlacení daně z nabytí nemovitostí se většinou při nákupu nemovitostí nevyhnete. Daň z nabytí se neplatí například v případě darování mezi příbuznými v linii přímé. Výjimkou jsou i družstevní byty (§8) a novostavby (§7) – v tomto případě se jedná o osvobození u prodeje první bytové jednotky (více najdete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-340) Zákon stanovuje velmi přísná pravidla, aby nedocházelo k záměrnému krácení daní. Nicméně pokud se chystáte převádět byt nebo dům pomocí darování, placení daně vás nečeká.

Daň z nabytí nemovitých věcí tvoří čtyři procenta z kupní ceny

Při běžném prodeji bytů nebo domů se musí zaplatit i tzv. daň z nabytí nemovitých věcí, která se dříve nazývala daň z převodu nemovitosti. Dnes už z nového názvu i z právní úpravy, která velmi přesně stanoví jasná pravidla, vyplývá, že zmiňovanou daň musí zaplatit kupující. Jelikož se nemovitosti většinou prodávají za statisícové částky, tvoří daň z nabytí nemovitých věcí nemalou sumu. Výpočet daně se provádí z kupní ceny nebo z ceny, kterou odhadne sám finanční úřad. Ten využívá směrnou hodnotu nebo si vyžádá znalecký posudek.

Je tedy zřejmé, že tuto povinnost nelze „obejít“ smluvením nižší ceny, jelikož daň se vždy počítá z té hodnoty, která je vyšší. Porovnává se přitom kupní cena s částkou, která představuje 75 % směrné hodnoty.

Způsob převodu nemovitosti může mít vliv i na získání hypotéky

Koupě nebo darování neovlivní pouze výši či placení daní, ale také možnost získat hypotéku. Banky často vážou poskytnutí úvěru či hypotéky na skutečně zaplacenou kupní cenu nemovitosti. Pokud se však smluvní strany domluví na darování, banka nemá důvod peníze poskytnout formou hypotečního úvěru. S podobným problémem se také setkal pan Martin Junk, klient společnosti PATREAL. „Zajímalo mne, jestli je možné získat hypotéku od banky i v případě, že byt získáme od rodičů mé manželky darem,“ přiznal pan Junk. Reference dalších klientů realitních makléřů potvrzují, že se podobné případy dějí jen zřídka. „V současné době existují banky, které jsou schopné poskytnout úvěr i v režimu darování, a to v souvislosti s vypořádáním dědictví za života dárců, ale vždy to musí mít svoji logiku,“ uvedla realitní makléřka Markéta Otová.

Příklad: nemovitost má hodnotu 4.000.000 Kč, v rodině jsou tři děti. Rodiče darují nemovitost jednomu z dětí s tím, že se musí vypořádat ze sourozenci. V tom případě je maximální vypořádání podílů 2/3 její hodnoty. Současně, za předpokladu že je finanční vyrovnání uvedeno v jedné smlouvě (darovací), záleží pak již na výkladu konkrétního FÚ, jestli se jedná o darování anebo úplatný převod, který podléhá dani.

Jelikož už se nejedná o darování samo o sobě, ale ve spojitosti s dědictvím, mohou být banky vstřícnější. „Ohledně vhodné možnosti financování bych radila kontaktovat úvěrového specialistu,“ doporučuje makléřka.

Přepis nemovitosti s sebou také nese poplatek

Bez ohledu na způsob převodu nemovitosti, nakonec vždy musí dojít ke vkladu na katastr nemovitostí. Tento administrativní úkon je zpoplatněn jedním tisícem korun. Některé realitní kanceláře však poskytují tuto službu v rámci služeb realitní kanceláře. Pokud se obrátíte na profesionály ze společnosti PATREAL, snadno koupíte nebo prodáte jakoukoliv nemovitost bez dalších náročných administrativních kroků.