Reference PATREAL: Kupní smlouva na prodej bytu je na katastrálním úřadu

Reference PATREAL: Kupní smlouva na prodej bytu je na katastrálním úřaduS nákupem nemovitostí se obvykle pojí také převody velkých peněžních částek. Pokud potřebujete kdykoliv doložit, že jste v minulosti uskutečnili podobnou transakci, můžete se obrátit na katastrální úřad. Bez zápisu takové koupě do katastru nemovitostí by byl převod vlastnictví nemovitosti neplatný, a proto se veškeré smlouvy musí na katastr vložit. Tento správní orgán smlouvy a další dokumenty pečlivě archivuje, aby mohl kdykoliv doložit právní důvod vzniku vlastnického práva k nemovitosti například před soudy nebo jen pro účely vypořádání mezi partnery. Dohledat se dá každá transakce až několik desítek let zpětně.

Kupní smlouva na byt bývá uložena na katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí slouží především jako veřejný rejstřík všech nemovitostí na území České republiky. Na internetových stránkách Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu jsou k dispozici většinou digitální mapy každého území a podle adresy či čísla parcely jste schopni dohledat jakoukoliv nemovitost. Povinně zveřejňovanými údaji musí být také jména a adresy vlastníků nemovitosti a další právní vztahy s ní spojené (například věcná břemena nebo zástavní práva). Tento rejstřík slouží každému, kdo si chce ověřit, zda prodávající má opravdu takové vlastnické právo, jak tvrdí. Reference klientů společnosti PATREAL potvrzují, že bez nahlédnutí do katastru nemovitostí se mnohdy nevyplácí prodej uskutečňovat.

Kupní smlouva slouží jako titul k převodu vlastnictví a je součástí vkladu na katastr

Nákup či prodej nebo darování nemovitosti se podle zákona neobejde bez smlouvy. I v případě, že převádíte dům nebo byt mezi příbuznými, musíte o tom sepsat písemnou smlouvu, která bude mít náležité vlastnosti. Nejčastěji se jedná o přesné specifikování konkrétního pozemku a stavby, pevná výše kupní ceny, je-li stanovena, a způsob jejího zaplacení. Kupní smlouvu vložíte na katastr nemovitostí spolu se žádostí o vklad vlastnického práva a na základě těchto dokumentů dojde k převedení vlastnického práva k nemovitosti. Nicméně údaje z této smlouvy zůstávají utajené a mají k nim přístup jen oprávněné osoby. Nemusíte tedy mít strach, že se sousedi dozví, jak velkou sumu jste utratili za své nové hnízdečko.

Podle odborníků z kanceláře PATREAL kupní smlouva na byt leží v archivu katastru nemovitostí

Například jeden z klientů společnosti PATREAL po několika letech potřeboval prokázat převod kupní ceny, a to kvůli vypořádání se svou partnerkou. Realitní makléři jej odkázali na Katastr nemovitostí. „Kupní smlouvy jsou archivovány na příslušném katastrálním úřadu, v každé této smlouvě je uveden způsob platby,“ potvrdila realitní makléřka Dita Holasová. Nicméně za tuto službu musíte úřadům zaplatit. „Kopii původní smlouvy můžete získat tzv. prostou nebo ověřenou, za to zaplatíte správní poplatek,“ vysvětlila realitní makléřka.