Reference klientů: Prodej ideální poloviny domu zahrnuje rozdělení

Reference klientů: Prodej ideální poloviny domu zahrnuje rozděleníNezřídka dochází k rozdělování majetku, který se nachází ve spoluvlastnictví. Každý ze spoluvlastníků chce svou část rodinného domu využívat po svém a spoluvlastnictví se stane překážkou. Ať už jste nabyli svou část dědictvím nebo jste dům získali do tzv. společného jmění manželů a manželství skončilo, reálné rozdělení domu představuje ideální variantu dalšího nakládání s domem. Rozdělení však musí být technicky proveditelné.

Rozdělení rodinného domu vyžaduje povolení od stavebního úřadu

Každý dům, který je určen k bydlení, musí projít stavebním řízením s kolaudací, aby správní orgány mohly ověřit, že se jedná o stavbu uzpůsobenou k bydlení. Tento požadavek vzniká hlavně z důvodu dalších převodů této nemovitosti. Stejné pravidlo platí i při reálném rozdělení ideální poloviny domu. V praxi nelze každý dům „rozříznout“ napůl. Skutečné rozdělení vyžaduje stavebně technické řešení, při kterém dojde k rozvržení a zakreslení jednotlivých jednotek nově vzniklých bytů. Každá polovina musí mít svůj vlastní oddělený vchod, a proto většinou dochází k dělení vertikálnímu. Horizontální dělení je velmi neobvyklé, jelikož takové dělení vyžaduje nepřiměřeně nákladné technické úpravy.

Prodeji ideální poloviny domu předchází nutné stavební úpravy

Klienti realitní kanceláře PATREAL často žádají o pomoc při rozdělování budovy. Zkušení realitní makléři dokáží zorganizovat všechny potřebné administrativní náležitosti, které budou katastru nemovitostí sloužit jako podklad k rozdělení. „Při dělení nemovitosti se postupuje takto: zaměření musí provést autorizovaný inženýr, k tomuto zaměření se musí vyjádřit stavební úřad, jestli vůbec lze tuto nemovitost rozdělit. Poté následuje právní úkon, kdy právník vypracuje prohlášení vlastníka a toto se vloží do katastru nemovitostí,“ popsal nejběžnější postup realitní makléř Jaroslav Šlezingr.

Finanční vyrovnání mezi spoluvlastníky může zahrnovat i náklady na stavební úpravy

Jednotlivé části domu, které vzniknou rozdělením, musí být schopné fungovat nezávisle na sobě. To zahrnuje vytvoření samostatných elektrických přípojek nebo zapojení dvou počítadel spotřeby vody. Uvnitř budovy samotné by se měly postavit příčky, které oddělují společné obytné prostory, aby se vlastníci jednotlivých polovin navzájem neomezovali. Rozdělením vznikne možnost samostatného prodeje poloviny domu a brzy tedy nebude v domě bydlet jedna rodina, ale navzájem cizí lidé. Reference klientů realitní kanceláře potvrzují, že před prodejem podílu na domě, by se mělo zvážit rozdělení spoluvlastnictví a reálné rozdělení domu.