Reference PATREAL: zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Reference PATREAL: zástavní právo z rozhodnutí správního orgánuZástavní právo zapsané v katastru nemovitostí většinou svědčí o tom, že majitel nemovitosti má nějaké dluhy. Zvláštním druhem zástavního práva bývá zástavní právo zapsané na základě správního rozhodnutí. Tímto způsobem se snaží stát postihnout dlužníky, kteří nezaplatili daně nebo poplatky za sociální a zdravotní pojištění. Zánik takového zástavního práva nastane jen v případě, že dlužník uhradí svůj dluh vůči státu.

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu značí dluhy vůči státu

Orgány státu mají pravomoc vymáhat dluhy státu prostřednictvím zástavního práva. Pokud má dlužník nějaký majetek, bude se stát snažit tento majetek zpeněžit nebo dlužníka donutí k zaplacení. Tento proces probíhá nejčastěji prostřednictvím pověřeného exekutora. Jakmile odpovědný správní orgán (finanční úřad, úřad práce nebo okresní správa sociálního zabezpečení) zjistí, že má někdo vůči státu dluh, vyzve dlužníka k zaplacení ve stanovené lhůtě. Pokud dlužník nebude na výzvu reagovat a nezaplatí dlužnou částku, postoupí se dluh exekutorům, kteří mají právo zajistit majetek dlužníka. Následně dojde k prodeji majetku a k úhradě dluhů. Nicméně v případě nemovitostí je proces prodeje mnohem složitější.

Spolu s prodejem dlužníkovy nemovitosti dojde i k zániku zástavního práva

Pokud si nejste jistí, zda na vaší nemovitosti vázne zástavní právo, nahlédněte do Katastru nemovitostí. V části C listu vlastnictví naleznete zápis zástavního práva, který je důsledkem dluhů vůči státu. Pokud chcete svépomocí prodat takovou nemovitost, musíte to projednat také s exekutorem. Realitní makléřka společnosti PATREAL Markéta Otová potvrzuje, že ze svépomocného prodeje můžete získat větší obnos peněz. Nemovitosti v exekutorských dražbách se často prodávají pod cenou, jelikož se nabízejí užšímu okruhu kupujících.

Reference PATREAL potvrzují, že po splacení dluhů dojde k výmazu zástavního práva

Zánik zástavního práva může nastat i pouhým zaplacením dluhů vůči státu. Jakmile bude mít správní orgán potvrzení o zaplacení, zruší se v katastru nemovitostí i zástavní právo. Častěji však dojde k zániku zástavního práva při změně vlastníka nemovitosti. „V praxi se toto zástavní právo řeší tak, že se před podpisem kupní smlouvy zjistí výše dluhu, ten se uhradí z kupní ceny a zástavní právo tímto zanikne,“ vysvětluje realitní makléřka Markéta Otová. Pokud má nemovitost vyšší hodnotu, než jaké je hodnota dluhů, může mít majitel nemovitosti i nějaký zisk. Často se tak děje v případě prodeje domu, lidé většinou z výnosu mohou zakoupit menší byt a vyřešit tak krizovou situaci.