Reference od klientů: Daň z převodu nemovitostí právní řád nezná

Reference od klientů: Daň z převodu nemovitostí právní řád neznáSoučástí převodů vlastnictví k nemovitostem je i jejich zdaňování. Hodnota každé nemovitosti představuje velmi významnou součást příjmu osoby a proto stát převody kontroluje prostřednictvím daní. Daňové právo se skládá ze složitého systému jednotlivých právních institutů, které spolu úzce souvisí. Sazby daní, jejich názvy nebo struktura se téměř každoročně mění a klient se v nich tak snadno může ztratit. Rádi vám proto vysvětlíme základní pojmy spojené s problematikou zdanění transakcí s nemovitostmi.

Pojem daň z převodu nemovitostí nahradila daň z nabytí nemovitých věcí

Častá otázka, která při placení daně z převodu nemovitostí vyvstávala, se týkala osoby platící daň. Nově od roku 2014 se tato daň přejmenovala na daň z nabytí nemovitých věcí, což jasně označuje kupujícího jako plátce daně. Dříve mohla být součástí kupní smlouvy dohoda o tom, že daň zaplatí prodávající. Dnes daň zaplatí vždy kupující. V případě otázek týkajících se placení daní z převodu nemovitostí se obraťte na svého realitního makléře .

Darování nebo nákup? Při placení daní záleží na způsobu převodu nemovitosti

Převody nemovitostí se dělí na úplatné a bezúplatné. Už z názvu vyplývá, že bezúplatným převodem je jedině darování. Pro úplatné převody dnes zákon o dani z nabytí nemovitých věcí stanoví sazbu daně na 4 %, kterou hradí již zmíněný kupující. Nad prodávajícím visí pomyslná gilotina v podobě daně z příjmu, které se však vyhne, pokud v nemovitosti bydlel 2 roky nebo ji vlastnil více než 5 let. Dále můžeme vyčlenit kategorii profesionálních obchodníků s nemovitostmi, kteří se prodejem a nákupem živí, a tudíž z těchto transakcí musí platit i daň z příjmu fyzických osob.

Daň z nabytí se při darování mezi příbuznými neplatí

I v oblasti daňové problematiky se můžete obrátit na svého realitního makléře, který vám poradí, zda daň musíte platit či nikoliv. Pan Paděra se rozhodl převést dvě třetiny domu na svého bratra a měl otázky týkající se placení daně. „Od roku 2014 jsou od daně osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzných v linii přímé a v linii vedlejší,“ vysvětlila realitní makléřka společnosti PATREAL Markéta Otová. Jmenovitě daně z daru nemusí odvádět právě sourozenci, ale také strýc, teta, synovec, neteř, manželka, zeť, snacha, tchýně, tchán i pokud se jedná o nevlastní příbuzenství skrze sňatek. Do této kategorie se také počítají osoby, se kterými žijete nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti. Pokud však darování proběhne mezi jinými osobami, například přáteli, musí zaplatit daň z příjmů.

Daň z daru neplatíte, ale v daňovém přiznání musíte novou nemovitost přiznat

Jedním z účelů daňových povinností je také přehled státu o finančních převodech mezi obyvateli. Finanční správa disponuje mnoha databázemi a je schopna „neplatiče“ usvědčit z nezaplacení. Převedení nemovitosti se neobejde bez spolupráce se stáními úřady, a proto byste měli i v přiznání k dani z příjmu fyzických osob uvést nově nabytou nemovitost. Pokud obvykle daňové přiznání nepodáváte a darovaná nemovitost by byla jedinou uvedenou položkou, která se od daně ve výsledku osvobodí, tato povinnost odpadá.