Reference

Reference

Reference PATREAL: Stavba na cizím pozemku

Od roku 2014 platí v českém právním řádu pravidlo, že stavba je součástí pozemku, na kterém stojí. S účinností nového občanského zákoníku tedy došlo ke splynutí vlastníků v případech, ve kterých byl vlastník pozemku stejný jako vlastník domu, který na pozemku stojí...

více »

Reference

Reference PATREAL: Co je to hrubé porušení nájemní smlouvy?

Nájemní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem nemusí vždy probíhat bez problémů, a proto zákonodárce dává pronajímateli možnosti, jak nájem rychle ukončit. Jelikož se však jedná o bydlení, nelze nájemní vztah ukončit jen pro nic za nic ze dne na den. Pokud nájemník..

více »

Reference

Reference PATREAL: Neoprávněné užívání cizí věci platí i pro nemovitosti

Hranice všech pozemků jsou právně zachyceny v Katastru nemovitostí a dle zákona musíme tento zápis považovat za správný. Jenže po digitalizaci katastrálního operátu došlo v některých případech ke zkreslení a pozemkům se posunuly hranice. Někdy tedy kus pozemku podle..

více »

Reference

Reference PATREAL: zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

Zástavní právo zapsané v katastru nemovitostí většinou svědčí o tom, že majitel nemovitosti má nějaké dluhy. Zvláštním druhem zástavního práva bývá zástavní právo zapsané na základě správního rozhodnutí. Tímto způsobem se snaží stát postihnout dlužníky, kteří..

více »

Reference

Reference PATREAL: Předkupní právo spoluvlastníka k pozemku

Předkupní právo tvoří povinnost pro vlastníka podílu nemovitosti k tomu, aby před prodejem třetí osobě nabídl tento podíl dalším spoluvlastníkům. V českém právním řádu se sice nejedná o novinku, ale i přesto v posledních letech vyvolalo zákonné předkupní právo mezi..

více »

Reference

Reference PATREAL: Lze umořit platbu nájmu kaucí?

V nájemních vztazích se většinou vyžaduje složení jistoty neboli kauce, která slouží pronajímateli jako záruka toho, že se nájemce bude chovat k nemovitosti tak, jako by byla jeho vlastní. Peníze z kauce se tedy mohou použít na pokrytí škod, které v bytě nebo domě..

více »

Reference

Reference PATREAL: Jak postupovat při vystěhování problémového nájemníka?

Může se zdát, že být pronajímatelem domu nebo bytu je snadné. Bez jakéhokoliv přičinění každý měsíc pronajímatel obdrží částku nájemného a jen se raduje z výnosu. Ve skutečnosti však má pronajímatel vůči nájemcům mnoho povinností. Musí kontrolovat dodržování pořádku..

více »

Reference

Reference PATREAL: Jaké jsou hranice věcného břemena?

Jelikož věcná břemena zakládají oprávnění k věcem cizím, často vznikají problémy při skutečném soužití v nemovitostech, na kterých jsou věcná břemena vázána. Rozsah věcného břemena můžete upřesnit ve smlouvě o vzniku věcného břemena. Pokud i nadále převládají problémy,..

více »

Reference

Reference PATREAL: Prodej bytu nebo domu s hypotékou není problém

Jen málo lidí má na svých bankovních účtech okamžitě k dispozici několik milionů korun, aby si mohli koupit vysněný dům nebo byt. Nejčastěji se proto uchylují k hypotečním úvěrům od bank, které však bývají fixované i na několik desítek let. Co dělat, když se rozhodnete..

více »

Reference

Reference PATREAL: Kupní smlouva na prodej bytu je na katastrálním úřadu

S nákupem nemovitostí se obvykle pojí také převody velkých peněžních částek. Pokud potřebujete kdykoliv doložit, že jste v minulosti uskutečnili podobnou transakci, můžete se obrátit na katastrální úřad. Bez zápisu takové koupě do katastru nemovitostí by byl převod..

více »