Reference

Reference

Reference od klientů: Nemovitost s věcným břemenem na dožití lze prodat

Mnozí vlastníci chtějí předat starosti o nemovitost svým dětem či vnoučatům, ale mají strach, že s předáním práv k nemovitosti je jejich příbuzní donutí k vystěhování. Tuto situaci může vyřešit zřízení věcného břemena, tzv. služebnosti bytu v dané nemovitosti. Jako..

více »

Reference

Reference od klientů: Prodej pozemku nejrychleji zařídí realitní kancelář

Trh s nemovitostmi je pro laika velmi proměnlivý a nepřehledný. Prodej domů nebo bytů tak pro majitele často představuje stresující situaci. Profesionálové z realitní kanceláře PATREAL dokážou zorganizovat rychlý prodej jakékoliv nemovitosti. Jak to zvládnou?..

více »

Reference

Reference od klientů: K vytvoření podnájmu potřebuje nájemník souhlas

V běžném životě se mezi pojmy nájem nebo pronájem nedělá rozdíl a často se zaměňují. Ve skutečnosti zákon vnímá tyto dva instituty velmi odlišně. S tím také přicházejí v úvahu různá práva nájemníků neboli nájemců a podnájemníků. Hlavní slovo v nájemních vztazích má..

více »

Reference

Reference od klientů: Bývalý nájemník má v mé nemovitosti stále trvalý pobyt - co s tím?

Když si nový nájemník v bytě pana Kristka chtěl zřídit trvalý pobyt, neměl z toho pronajímatel zrovna dobrý pocit. Netušil, jestli tím naprosto neznámému člověku nevzniká nárok na jeho nemovitost. Bál se následků toho, že mu vyhoví a proto se radši obrátil na realitku,..

více »

Reference

Reference od klientů: Při prodeji nemovitostí se platí několik daní

Převádění vlastnictví k nemovitostem kontroluje stát prostřednictvím vybírání daní z nabytí nemovitostí. Měli byste však mít na paměti tzv. úplatnost transakce. Jestliže se jedná o bezúplatný převod nemovitosti v rámci darování nebo dědictví, tato daň se neplatí. K..

více »

Reference

Reference od klientů: Prodej poloviny pozemku i bez souhlasu spoluvlastníka

Každá nemovitost může mít i více než jednoho vlastníka, s čímž vyvstávají otázky ohledně možností jejího prodeje. Co však znamená ono spoluvlastnictví? Musí před zamýšleným prodejem své části nemovitosti požádat o dovolení druhého spoluvlastníka? Na tyto otázky vám..

více »

Reference

Reference od klientů: Kauci použije pronajímatel na uhrazení škody

Většina pronajímatelů vyžaduje při uzavření nájemní smlouvy také kauci ve výši jednoho až dvou nájmů. Jedná se tedy o poměrně velkou sumu, kterou pronajímatel často zadržuje i několik let, dokud nedojde ke skončení nájmu. Dobře se pojistí, aby se nájemné platilo včas a..

více »

Reference

Reference od klientů: Kácení stromů na pozemku rezervovanému k prodeji

Proces prodeje nemovitosti se může někdy táhnout i dlouhé měsíce. Jelikož se jedná většinou o převod velké sumy peněz, chce mít kupující jistotu, že nekupuje takzvaně zajíce v pytli. Nemovitost si tedy chce důkladně prohlédnout, aby mohl odhalit případné vady nebo jiné..

více »

Reference

Reference od klientů: Předkupní právo k nemovitosti se uplatňuje po skončení dědického řízení

Nemovitosti se mohou někdy stát kamenem úrazu v mnoha rodinách kvůli rozdělování majetku při vypořádání dědictví. Potomci zesnulého mohou mít někdy na další osud nemovitosti různý názor. Jedna strana potřebuje získat finanční prostředky okamžitě a touží po rychlém..

více »

Reference

Reference od klientů: Znalecký posudek na prodejní cenu garáže od roku 2014 není potřeba

Při prodávání nemovitosti se vždy musí zaplatit státu tzv. daň z nabytí nemovitosti. Stát tak těží z přesunu majetků mezi soukromníky. Finanční úřad se při výběru této daně může držet skutečné kupní ceny nemovitosti nebo požaduje vypracování znaleckého posudku na..

více »