Reference

Reference

Reference PATREAL: Převod družstevního podílu nebo prodej družstevního bytu?

Rozlišování mezi převodem družstevního podílu a prodejem družstevního bytu není na místě, jelikož se jedná o totéž. Družstevní byt je specifický tím, že jeho vlastníkem není nikdy ten, kdo v bytě bydlí, ale bytové družstvo. Členové družstva mají své podíly v družstvu..

více »

Reference

Reference PATREAL: Jak trvalý pobyt nájemníka omezí prodej bytu nebo jeho další nájem?

Problematika trvalých pobytů trápí nejednoho vlastníka nemovitosti, který se rozhodl byt nebo dům dále pronajímat. „Vlastním byt a chci ho pronajmout. Nový nájemník si však v mém bytě chce zřídit trvalý pobyt a to se mi nelíbí,“ zaznívá v mnoha dotazech na realitní..

více »

Reference

Reference PATREAL: Daň z příjmu při prodeji nemovitosti – kdy se platí a kdy ne?

Nemovitosti se většinou prodávají za vysoké částky, které se běžně na vašich účtech nepohybují. Nicméně někteří se nákupem a prodejem nemovitostí živí. Koupenou nemovitost například zhodnotí rekonstrukcí a poté ji prodají za mnohem vyšší cenu. V těchto případech tvoří..

více »

Reference

Reference PATREAL: Prodej nemovitosti se zástavním právem

Není výjimkou, že si lidé na nákup nemovitosti vezmou hypotéku, úvěr nebo si jen půjčí peníze u nebankovní instituce. Zároveň se také stává běžně, že si jejich věřitelé vymíní, aby na kupované nemovitosti vznikla v jejich prospěch zástava. Věřitelé si tím zajišťují, že..

více »

Reference

Reference PATREAL: Nabývací titul k nemovitosti může vidět kdokoliv

Nabývacím titulem se rozumí právní dokument, na základě kterého přešlo vlastnické právo na nového majitele. Nejčastěji se jedná o kupní smlouvu, ve které je uvedená kupní cena i informace o prodávajícím a kupujícím. Nabývací titul se ukládá na katastru nemovitostí a..

více »

Reference

Reference PATREAL: Drobné opravy v nájemním bytě hradí nájemník

Často se stává, že se při bydlení v bytě něco pokazí, opotřebí tak, že je nutná výměna nebo jen přestane fungovat. Výměna prasklé žárovky spadá jasně k povinnostem nájemce, ale jak určit, kdo má hradit dražší opravy? Realitní makléři společnosti PATREAL se setkávají u..

více »

Reference

Reference PATREAL: Vystěhování věcí při koupi nemovitosti v insolvenci

Jedním ze způsobů koupě nemovitosti je také veřejná dražba, kterou pořádá insolvenční správce či exekutor, a to v případě, že se vlastník nemovitosti dostane do finančních potíží. Přítomnost insolvenčního správce při koupi svědčí o tom, že majitel nemovitosti má mnoho..

více »

Reference

Reference PATREAL: Daň z nemovitostí na následující rok se platí v lednu

S novými nemovitostmi, které jste si koupili v roce 2018 nepřihází jen radost z nového majetku, ale také starost o placení daní. Každý majitel nemovitosti musí pravidelně jednou ročně odvádět státem stanovenou daň. Jelikož pro rok 2018 zaplatil daň původní vlastník,..

více »

Reference

Reference PATREAL: Stavba na cizím pozemku

Od roku 2014 platí v českém právním řádu pravidlo, že stavba je součástí pozemku, na kterém stojí. S účinností nového občanského zákoníku tedy došlo ke splynutí vlastníků v případech, ve kterých byl vlastník pozemku stejný jako vlastník domu, který na pozemku stojí...

více »

Reference

Reference PATREAL: Co je to hrubé porušení nájemní smlouvy?

Nájemní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem nemusí vždy probíhat bez problémů, a proto zákonodárce dává pronajímateli možnosti, jak nájem rychle ukončit. Jelikož se však jedná o bydlení, nelze nájemní vztah ukončit jen pro nic za nic ze dne na den. Pokud nájemník..

více »