Reference

Reference

Reference PATREAL: Odstoupení od nájemní smlouvy

Při hledání bydlení jsme občas nuceni uzavřít velmi nevýhodné nájemní smlouvy, avšak za několik dní bychom nejraději své rozhodnutí vzali zpět. Jelikož se zákon snaží co nejvíce ochránit nájemce, bývá ukončení nájemní smlouvy někdy náročné, a to hlavně kvůli ochraně..

více »

Reference

Reference od klientů PATREAL: Elektronické dražby vyžadují potvrzení

Jedním ze způsobů nabytí vlastnictví nemovitosti bývá také nabídnutí nejvyšší nabídky v dražbě. Dnešní technologie umožňují kupujícím přihazování v podobě tzv. e-dražby, při které veškerá komunikace probíhá online. Oficiální exekutorské portály nabízejí velmi přesné..

více »

Reference

Reference PATREAL: Limit pro platby v hotovosti má zabránit korupci

V dnešní době by už se nemělo stát, že najdete v příkopě doslova pytel plný peněz. Hotovostní platby jsou zákonem omezeny. Nejvýše můžete zaplatit pouze 270 000 Kč najednou. Prodej chaty, domu nebo zahrady se tedy uskuteční jedině bezhotovostním převodem. Limit pro..

více »

Reference

Reference od klientů: Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

Družstevní bydlení je v České republice stále velmi rozšířené, ale není výjimkou, že se lidé snaží byty získat do svého osobního vlastnictví. Každé bytové družstvo má jiné podmínky pro převedení bytu do vlastnictví osoby, která je členem družstva a v daném bytě bydlí...

více »

Reference

Reference od klientů: Prodej vodní plochy zrealizují zkušení makléři

Rybníky, vodní nádrže, mokřady nebo také umělé vodní nádrže si můžete zakoupit jako každou jinou nemovitost. Ať už chcete v zimě trénovat na vlastním rybníku bruslení, nebo celý život sníte o chování chutných kaprů, potřebujete vlastnit dostatečně velkou vodní plochu...

více »

Reference

Reference klientů: Skryté vady nemovitostí

Nákup nemovitosti většinou sice obnáší transfer velkého finančního obnosu, ale podle práva se jedná stále o běžnou koupi. Z toho také plynou oběma stranám různá práva a povinnosti. Prodávající musí upozornit zájemce na všechny vady a poruchy, které se v domě nacházejí,..

více »

Reference

Reference klientů: Prodej ideální poloviny domu zahrnuje rozdělení

Nezřídka dochází k rozdělování majetku, který se nachází ve spoluvlastnictví. Každý ze spoluvlastníků chce svou část rodinného domu využívat po svém a spoluvlastnictví se stane překážkou. Ať už jste nabyli svou část dědictvím nebo jste dům získali do tzv. společného..

více »

Reference

Reference od klientů: Prodej nemovitosti v insolvenci provázejí většinou komplikace

Trh s nemovitostmi je velmi rozsáhlý a jedním ze způsobů, jakým můžete získat nemovitost, jsou veřejné dražby v exekucích či insolvencích. Oba tyto procesy provází několik administrativních požadavků ze stran exekutorů, insolvenčních správců nebo i věřitelů dlužníka a..

více »

Reference

Reference klientů: Družstevní byt můžete dát do pronájmu

Při nákupu družstevního bytu obvykle ušetříte několik desítek tisíc korun, ale přicházejí s tím také omezení. Pokud kupujete družstevní byt, stáváte se vlastníky podílu v bytovém družstvu. Formálním vlastníkem bytu zůstává bytové družstvo, má také právo rozhodnout o..

více »

Reference

Reference od klientů: Daň z nabytí se u družstevních bytů neplatí

Družstevní bydlení bylo dříve velmi rozšířené a stále asi jednu pětinu bytů vlastní různá bytová družstva po celé České republice. Život v družstevním bytě se téměř neliší od bydlení v nájmu, a dokonce se uživatelé těchto bytů také označují jako nájemci. Skutečným..

více »