Reference

Reference

Reference klientů: Družstevní byt můžete dát do pronájmu

Při nákupu družstevního bytu obvykle ušetříte několik desítek tisíc korun, ale přicházejí s tím také omezení. Pokud kupujete družstevní byt, stáváte se vlastníky podílu v bytovém družstvu. Formálním vlastníkem bytu zůstává bytové družstvo, má také právo rozhodnout o..

více »

Reference

Reference od klientů: Daň z nabytí se u družstevních bytů neplatí

Družstevní bydlení bylo dříve velmi rozšířené a stále asi jednu pětinu bytů vlastní různá bytová družstva po celé České republice. Život v družstevním bytě se téměř neliší od bydlení v nájmu, a dokonce se uživatelé těchto bytů také označují jako nájemci. Skutečným..

více »

Reference

Reference od klientů: Daň z převodu nemovitostí právní řád nezná

Součástí převodů vlastnictví k nemovitostem je i jejich zdaňování. Hodnota každé nemovitosti představuje velmi významnou součást příjmu osoby a proto stát převody kontroluje prostřednictvím daní. Daňové právo se skládá ze složitého systému jednotlivých právních..

více »

Reference

Reference od klientů: Soukromé právní služby mohou vše zdržet

Převádění vlastnictví k nemovitostem se většinou neobejde bez složitých smluv a další komunikace se státními úřady. Kvalitní realitní kancelář disponuje pracovníky, kteří jsou vzdělaní v oboru právo a dokážou všechny smlouvy připravit přesně podle právní úpravy. Pokud..

více »

Reference

Reference od klientů: Dražba nemovitostí se podobá koupi na trhu

Ať už se jedná o nákup nemovitosti přímo od vlastníka nebo dražbu na základě znaleckého posudku, měl by si kupující vždy ověřit všechny důležité podrobnosti. Cenu v dražbě určuje odborník, který pečlivě zhodnotí stav nemovitosti i lokalitu. Může se stát, že se v dražbě..

více »

Reference

Reference od klientů: Nemovitost s věcným břemenem na dožití lze prodat

Mnozí vlastníci chtějí předat starosti o nemovitost svým dětem či vnoučatům, ale mají strach, že s předáním práv k nemovitosti je jejich příbuzní donutí k vystěhování. Tuto situaci může vyřešit zřízení věcného břemena, tzv. služebnosti bytu v dané nemovitosti. Jako..

více »

Reference

Reference od klientů: Prodej pozemku nejrychleji zařídí realitní kancelář

Trh s nemovitostmi je pro laika velmi proměnlivý a nepřehledný. Prodej domů nebo bytů tak pro majitele často představuje stresující situaci. Profesionálové z realitní kanceláře PATREAL dokážou zorganizovat rychlý prodej jakékoliv nemovitosti. Jak to zvládnou?..

více »

Reference

Reference od klientů: K vytvoření podnájmu potřebuje nájemník souhlas

V běžném životě se mezi pojmy nájem nebo pronájem nedělá rozdíl a často se zaměňují. Ve skutečnosti zákon vnímá tyto dva instituty velmi odlišně. S tím také přicházejí v úvahu různá práva nájemníků neboli nájemců a podnájemníků. Hlavní slovo v nájemních vztazích má..

více »

Reference

Reference od klientů: Bývalý nájemník má v mé nemovitosti stále trvalý pobyt - co s tím?

Když si nový nájemník v bytě pana Kristka chtěl zřídit trvalý pobyt, neměl z toho pronajímatel zrovna dobrý pocit. Netušil, jestli tím naprosto neznámému člověku nevzniká nárok na jeho nemovitost. Bál se následků toho, že mu vyhoví a proto se radši obrátil na realitku,..

více »

Reference

Reference od klientů: Při prodeji nemovitostí se platí několik daní

Převádění vlastnictví k nemovitostem kontroluje stát prostřednictvím vybírání daní z nabytí nemovitostí. Měli byste však mít na paměti tzv. úplatnost transakce. Jestliže se jedná o bezúplatný převod nemovitosti v rámci darování nebo dědictví, tato daň se neplatí. K..

více »