Jak zažádat o odklad splátky hypotečního úvěru

Jak zažádat o odklad splátky hypotečního  úvěruSPLÁCÍTE HYPOTÉKU A V DŮSLEDKU EPIDEMIE KORONAVIRU JSTE SE DOSTALI DO FINANČNÍCH POTÍŽÍ?
Víte kdo a jak může o odklad splátek zažádat? Trh pečlivě sledujeme a sepsali jsme pro vás aktuální informace a návod, jak na to. O odklad splátek hypoték, ale i splátek spotřebitelských nebo podnikatelských úvěrů požádalo své banky téměř 150 000 klientů.

Již 12. března doporučila Česká bankovní asociace, aby banky zvážily odklad splátek klientům, kteří mají finanční problémy v souvislosti s zavedenými opatřeními koronavirové epidemie. Žádost o tříměsíční odklad splátek hypoték, ale i spotřebitelských a podnikatelských úvěrů bankám podalo k dnešmínu dni téměř 150 000 klientů. Na začátku dubna vláda schválila takzvané moratorium na splácení úvěrů a hypoték, a dále novelu zákona o spotřebitelském úvěru. Oba návrhy ještě projednává a schvaluje parlament v tzn. zrychleném stavu legislativní nouze. Co to znamená pro klienty s hypotečními úvěry, kterým epidemie a současná opatření výrazně zasáhla do finančních příjmů?

Kdy a na jak dlouho

Splátky bude možné odložit u hypotečních, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem 2020, i když k čerpání finančních prostředků došlo až po tomto datu. Klient si bude moci vybrat, na jak dlouho si odloží splátku hypotečního úvěru, zda na tři, nebo na šest měsíců. Splátky nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

 

Co můžete odložit a jak na to

Je možné odložit buď takzvanou celou splátku (úrok + jistina), nebo pouze splátku samotné jistiny a úroky platit dál. Jestliže klient požádá o odložení celé splátky, banka bude dále úvěr úročit. Jinými slovy, na úrocích zaplatíte ještě víc a hypotéku budete platit o něco déle. Požádat o odklad je potřeba nejméně 10 pracovních dní před datem pravidelné anuitní splátky úvěru. Žádosti se mohou podávat po celou dobu stavu nouze. Žádá se prostřednictvím formulářů, které konkrétní banky zveřejňují na svých oficiálních webových stránkách. Žádný osobní kontakt není nutný. Vše se může vyřizovat korespondenčně.

 

Kdo může žádat o odklad

Odklad splátek neplatí automaticky pro všechny klienty. Požádat mohou ti, kteří se v přímé souvislosti s koronavirovou epidemií dostali do finančních potíží. O odklad může požádat kterýkoliv z účastníků hypoteční nebo úvěrové smlouvy a zároveň musí doložit důvod žádosti. Banky již nyní posuzují  žádosti individuálně.

Hlavními důvody žádosti je, když klient, resp. jeden z účastníků úvěrové smlouvy:

  • je osobou, která koronavirem onemocněla nebo je v karanténě,
  • nepracuje z důvodu překážky na straně zaměstnavatele,
  • pobírá ošetřovné na dítě
  • nebo je osobou samostatně výdělečně činnou, které poklesly příjmy z důvodu uzavření provozovny. 

S odložením splátek nejsou spojeny žádné poplatky. Přerušení splátek nebude ani důvodem k negativnímu zápisu v registrech dlužníků, takže se klienti nemusejí obávat případného negativního záznamu při žádosti o další úvěr. Podrobnosti lze získat na webových stránkách svých hypotečních bank a stavebních spořitelen.