Reference PATREAL: Vystěhování věcí při koupi nemovitosti v insolvenci

Reference PATREAL: Vystěhování věcí při koupi nemovitosti v insolvenciJedním ze způsobů koupě nemovitosti je také veřejná dražba, kterou pořádá insolvenční správce či exekutor, a to v případě, že se vlastník nemovitosti dostane do finančních potíží. Přítomnost insolvenčního správce při koupi svědčí o tom, že majitel nemovitosti má mnoho věřitelů, kterým není schopen splácet své dluhy. Často se stává, že původní vlastník nemovitosti daný objekt opustí, aniž by vystěhoval nábytek nebo v domě zanechá jiné věci. O jejich osudu by měl rozhodnout insolvenční správce.

Prodej nemovitosti v insolvenci přichází na řadu až jako poslední možnost

Primárním účelem insolvence je řešení úpadku dlužníka a uspokojení jeho věřitelů. České právo rozlišuje několik variant, přičemž u fyzických osob se nejčastěji objevuje oddlužení nebo konkurz. Základní rozdíl spočívá v tom, že při oddlužení musí dlužník uhradit pouze 30 % dluhů, kdežto v konkurzu se splácí veškeré pohledávky věřitelů. Při řešení úpadku konkurzem také přestává být dlužník oprávněným vlastníkem svých věcí a stává se jím insolvenční správce. V praxi to znamená, že konkrétní smlouvy o prodeji nemovitosti v insolvenci bude podepisovat právě insolvenční správce. Jelikož nemovitost většinou představuje obydlí dlužníka a jeho střechu nad hlavou, přikročí se k jejímu prodeji až jako k poslední možnosti. Dlužník, věřitelé i insolvenční správce chtějí z takového prodeje vytěžit maximum, avšak díky časové tísni bývají ceny takovýchto nemovitostí podstatně nižší než na běžném trhu nemovitostí.

Předávací protokol o převzetí nemovitosti by měl podepsat také původní vlastník

Situace prodeje nemovitosti v insolvenci zřídka kdy bývá jednoduchá. Původní vlastník se často nechce odstěhovat, prodeji brání a může působit problémy. Nejlepším řešením mezi zúčastněnými stranami je tudíž dohoda. Pokud se dohodnete na kupní ceně s insolvenčním správcem, zkuste také kontaktovat vlastníka. Od něj případně získáte cenné informace o stavu celého objektu. Předávací protokol o předání nemovitosti může také podepsat zplnomocněný zástupce původního vlastníka nebo jeho manžel či manželka.

Mezi povinnosti insolvenčního správce může patřit také vystěhování celé nemovitosti

Reference klientů společnosti PATREAL mluví o dalších problémech spojených s prodejem nemovitosti v insolvenci. Nejčastěji se totiž s nemovitostí prodávají také movité věci, které původní vlastník nechce nebo si je jen neodstěhoval v čas. V některých případech jsou tyto věci zahrnuty přímo do kupní smlouvy mezi insolvenčním správcem a novým vlastníkem a ten tedy může s věcmi nakládat dle libosti. Pokud si však věci nekoupil společně s nemovitostí, má povinnost je uschovat a domluvit se s insolvenčním správcem na jejich dalším prodeji. Cennosti, jako elektronika a drahý nábytek, se prodají v dražbě a ostatní, jako běžné oblečení a veteš, mohou skončit i jako odpad.