Reference PATREAL: Předkupní právo spoluvlastníka k pozemku

Reference PATREAL: Předkupní právo spoluvlastníka k pozemkuPředkupní právo tvoří povinnost pro vlastníka podílu nemovitosti k tomu, aby před prodejem třetí osobě nabídl tento podíl dalším spoluvlastníkům. V českém právním řádu se sice nejedná o novinku, ale i přesto v posledních letech vyvolalo zákonné předkupní právo mezi laiky i odborníky velkou diskuzi. Zákonodárce se totiž nejprve rozhodl toto právo novým občanským zákoníkem v roce 2014 zrušit, ale jen o dva roky později jej znovu novelou zavedl. Zdá se, že předkupní právo je nepostradatelné, nebo vlastníkům jen ztíží prodej nemovitosti?

Předkupní právo spoluvlastníka vyplývá přímo ze zákona

Současná právní úprava zaručuje všem spoluvlastníkům nárok na odkoupení prodávané části nemovitosti. Jakmile uzavřete kupní smlouvu s kupujícím, musíte za stejných podmínek prodávaný podíl na nemovitosti nabídnout také ostatním spoluvlastníkům. Stejné podmínky se také vztahují na cenu prodávaného podílu. Není tedy možné spoluvlastníkovi podíl nabídnout například za mnohem vyšší cenu, abyste jej odradili. Obecné zákonné předkupní právo však lze obejít, a to vzdáním se. Spoluvlastníci mohou společně uzavřít dohodu, kterou budou vázání i právní nástupci spoluvlastníka, ve které se vzdají předkupního práva. V těchto případech může prodej proběhnout bez problémů.

Zákonodárce chce chránit pokojný stav a zamezit většímu štěpení majetku

Spoluvlastnictví k nemovitosti většinou s sebou nese mnoho problémů. O nemovitosti musí společně rozhodovat všichni spoluvlastníci, musí se domluvit na správě a měli by společně hradit případné náklady. Institut předkupního práva zákonodárce do právního řádu opět zavedl, aby častěji docházelo ke sjednocování podílů a ke zjednodušení vlastnických vztahů. Ve většině případů opravdu ke zjednodušení dojde, ale v případech, ve kterých spoluvlastnictví plní i funkční roli, tomu tak být nemusí. Například příjezdovou cestu k chatové oblasti vlastní všichni chataři ve spoluvlastnictví. Pokud by se některý z majitelů rozhodl chatu prodat, musí s ní prodat i podíl k cestě, ale zároveň je také povinen nabídnout ji ostatním chatařům. Nicméně chata bez příjezdové cesty není prodejná. Reference společnosti PATREAL potvrzují, že se lidé v praxi s tímto problémem potýkají.

Příjezdová cesta k nemovitosti neodmyslitelně patří, tvrdí odborníci z RK PATREAL

Překupní právo k této nemovitosti by dle zákonné definice mělo být povinností, avšak jeho užitím dosáhneme absurdní situace. Nicméně na otázku, zda se musí použít předkupní právo za každých okolností není možné v současné době odpovědět. Právní úprava nového občanského zákoníku je účinná pouze krátce. Odborníci ze společnosti PATREAL doporučují, abyste uzavřeli se spoluvlastníky dohodu o vzdání se předkupního práva. Relevantní odpovědi poskytnou až soudy, a to prostřednictvím rozhodování sporů.