Reference PATREAL: Převod družstevního podílu nebo prodej družstevního bytu?

Reference PATREAL: Převod družstevního podílu nebo prodej družstevního bytu?Rozlišování mezi převodem družstevního podílu a prodejem družstevního bytu není na místě, jelikož se jedná o totéž. Družstevní byt je specifický tím, že jeho vlastníkem není nikdy ten, kdo v bytě bydlí, ale bytové družstvo. Členové družstva mají své podíly v družstvu spojené s právem k užívání toho konkrétního bytu. Vlastník podílu tedy může v konkrétním bytě sám bydlet nebo jej dále pronajímat. Pokud se rozhodnete družstevního bytu zbavit, prodáváte jen členský podíl v družstvu. Výhodou může být, že se zde neplatí daně spojené s nemovitostmi. Nevýhodou jsou naopak členské příspěvky družstvu, které se musí pravidelně platit.

Převod družstevního podílu je pevně spojen s prodejem družstevního bytu

Jelikož vlastníkem bytu je podílník v družstvu, musí se s prodejem bytu prodat také podíl. Celková částka, kterou za byt zaplatíte, se bude rovnat ceně podílu v družstvu. Výhodou takového prodeje je to, že se nemusí platit daň z nabytí nemovitostí. Nicméně daň z nemovitostí se platí hromadně prostřednictvím družstva. Samozřejmostí je, že družstvo vybírá měsíční poplatky, ze kterých tyto náklady platí. Bytové družstvo se také stará o čistotu v domě, svolává členské schůze a zajišťuje nutné opravy celého domu. Každý z členů družstva má hlasovací práva a může tedy rozhodovat o všem, co se v celém domě děje. Například pokud chcete byt pronajímat, budete potřebovat souhlas celého družstva. Většinou o těchto věcech hlasují pověřené orgány družstva na členských schůzích.

Smlouva o převodu družstevního podílu se schvaluje orgány družstva

Každý převod družstevního bytu provází administrativa, kterou vyžaduje družstvo. Vždy se to odvíjí od konkrétní situace a například také velikosti družstva. Velké družstvo, které vlastní několik desítek domů vyžaduje vyplnění několika formulářů a formální schválení smlouvy o převodu podílu. Všechny podmínky a potřebné kroky jsou závazně určeny ve stanovách družstva. V nich také může být nastaveno omezení převodu družstevního podílu. Některá družstva si například nepřejí, aby se podílníkem stala právnická osoba. Zároveň pokud chcete v bytě podnikat, budete také potřebovat souhlas družstva.

Prodej družstevního bytu provází i převedení nájemních práv

V některých případech se stává, že vlastník podílu převádí byt i s nájemníkem, který v bytě v současné době bydlí. Nájemce nemusí mít strach, že by se musel ihned vystěhovat, nájemní vztah se převádí společně s právy k bytu. Je však možné, že nový vlastník bude mít vlastní plány s bytem, nebude ho chtít dále pronajímat a následně nájemci vypoví nájemní smlouvu. Pokud budete mít pochybnosti při převodu družstevního bytu, neváhejte kontaktovat odborníky ze společnosti PATREAL.