Reference PATREAL: Daň z příjmu při prodeji nemovitosti – kdy se platí a kdy ne?

Reference PATREAL: Daň z příjmu při prodeji nemovitosti – kdy se platí a kdy ne?Nemovitosti se většinou prodávají za vysoké částky, které se běžně na vašich účtech nepohybují. Nicméně někteří se nákupem a prodejem nemovitostí živí. Koupenou nemovitost například zhodnotí rekonstrukcí a poté ji prodají za mnohem vyšší cenu. V těchto případech tvoří prodejní cena nemovitosti jejich příjem a je nutné z ní zaplatit daň z příjmu. Zákon také stanovuje mnoho výjimečných situací, ve kterých se daň z příjmu z prodeje nemovitosti neplatí.

Obecná povinnost zaplatit daň z příjmu při prodeji nemovitosti neplatí bezvýjimečně

Jelikož výše příjmů ovlivňuje i výši daní, mohl by se každý prodej nemovitosti výrazně prodražit, kdyby stát požadoval daň z příjmu z každého prodeje. Nicméně zákon reflektuje potřeby lidí a zavádí výjimky spojené s běžným životem lidí. Pokud nemovitost vlastníte déle než 5 let nebo v ní 2 roky máte trvalé bydliště, či se v ní prokazatelně trvale zdržujete, nemusíte při jejím prodeji platit daň z příjmu. Tato výjimka odráží touhu lidí zajistit si své bydlení. Většinou je jasné, že pokud máte nemovitost dlouhodobě, nezamýšlíte se jejím prodejem živit a peníze z jejího prodeje tedy nebudou vaším příjmem ve smyslu daně z příjmu.

Účel peněz hraje při určování povinnosti k dani z příjmu velkou roli

S předcházející výjimkou souvisí také další možnost, jak se vyhnout placení daně z příjmu z prodeje nemovitosti. Pokud použijete peníze, které za prodej nemovitosti získáte, k nákupu nové nemovitosti, můžete se jejímu placení vyhnout úplně. Klíčový zde bývá úmysl, zda hodláte v dané nemovitosti sami dále bydlet a slovy zákona „uspokojit tak svou potřebu bydlení“. Zákon tuto podmínku také spojuje s časovým obdobím jednoho roku. Toto období se počítá od příjmu peněz z prodeje. Pokud si nejste jistí, zda se vás tato výjimka týká, tak kontaktujte například realitní makléře ze společnosti PATREAL nebo zkušené advokáty, kteří se zabývají daňovou problematikou či trhem s nemovitostmi.

Daň z příjmů z prodeje nemovitosti se platí v případě, že se prodejem nemovitostí živíte

Pokud jste se rozhodli věnovat se nákupu a prodeji nemovitostí ve velkém, nezapomeňte na povinnost přiznat příjem v daňovém přiznání. Příslušnému finančnímu úřadu musíte oznámit veškeré své příjmy, ze kterých se následně vypočítá daň. Podnikatelům se obvykle doporučuje, aby platili zálohy za daň z příjmu, jelikož většinou se jedná o částky v řádech sta tisíců korun. Příjem z nemovitosti, kterou jste prodali v daném roce, musíte přiznat v daňovém přiznání, které se obvykle prodává v březnu následujícího roku. V daňovém přiznání také můžete vyznačit výdaje, které jsou s nemovitostí spojeny, například náklady na prodej nebo nutné opravy, které jste museli provést. Tyto náklady vám mohou celkovou daň z příjmu snížit. Pokud máte s vyplněním formuláře pro daňové přiznání problém, obraťte se na daňové poradce či profesionální účetní.