Reference od klientů: Daň z nabytí se u družstevních bytů neplatí

Reference od klientů: Daň z nabytí se u družstevních bytů neplatíDružstevní bydlení bylo dříve velmi rozšířené a stále asi jednu pětinu bytů vlastní různá bytová družstva po celé České republice. Život v družstevním bytě se téměř neliší od bydlení v nájmu, a dokonce se uživatelé těchto bytů také označují jako nájemci. Skutečným vlastníkem bytu je totiž bytové družstvo a právo k užívání bytu pouze vyplývá z členství v tomto družstvu. Místo bytu do osobního vlastnictví tedy kupujete podíl ve společnosti.

Družstevní byt nabízí výhodu v podobě neplacení daně z prodeje nebo z nabytí

Problematika převádění vlastnictví k nemovitostem se často pojí také s placením daní, které většinou dosahují nemalých částek. Při převádění vlastnictví k nemovitosti musíte standardně platit daň z nabytí nemovitosti, která má sazbu 4 % z kupní ceny. Pana Radka Koppa, klienta realitní kanceláře PATREAL, zajímalo, zda musí odvést tuto daň při koupi podílu v bytovém družstvu. „Daň se neodvádí, protože se nejedná o klasický prodej nemovitých věcí,“ vysvětlil realitní makléř Jaroslav Šlezingr. U koupě družstevního bytu nejde o převádění vlastnictví samotné nemovitosti, ale o získání podílu v bytovém družstvu. „Na převod práv a povinností k družstevnímu podílu se povinnost platit tuto daň ze zákona nevztahuje,“ potvrdil ještě Šlezingr. Tento podíl s sebou nese práva a povinnosti, která se váží ke konkrétnímu bytu. Společně s podílem na vás automaticky přechází i nájemní právo, které vám zakládá užívací titul k bydlení v daném bytě.

Součástí podílu v bytovém družstvu jsou práva k užívání družstevního bytu

Bydlení v družstevním bytě je téměř totožné s bydlením v nájmu. Jelikož získáváte své právo k bydlení v bytě na základě členství v bytovém družstvu, nezapíše se vaše vlastnictví do žádného veřejného seznamu. Vlastníkem bytu, který je zapsaný ve veřejně dostupném katastru nemovitostí, stále zůstane právnická osoba bytového družstva. Nicméně společně s podílem získáte také právo podílet se na rozhodování o dalším osudu celého domu. Měli byste se účastnit členských schůzí, na kterých se bude rozhodovat o důležitých krocích, jako bývá zateplení domu nebo výměna oken. Každý dům si může v mezích zákona vytvořit vlastní pravidla, mezi která patří zákaz dalšího pronájmu nebo péče o společné prostory, a vytvoří si tak příjemné prostředí k bydlení.