Dobrá reference nemusí být jen na koupi bytu nebo domu. Rádi vám pomůžeme třeba jen se zařízením nového elektroměru

Dobrá reference nemusí být jen na koupi bytu nebo domu. Rádi vám pomůžeme třeba jen se zařízením nového elektroměruPři nastěhování do nového bytu vás může leccos nemile překvapit. Když vás uvítá tma, lednice nemrazí a topení nehřeje, možná máte odpojený elektroměr, plynoměr nebo obojí. Pokud jste se rozhodli obsadit bydlení po neplatiči, není to nic nepochopitelného. Jak však takovou situaci řešit? Můžete se pustit do často komplikovaného vyřizování nového připojení s poskytovatelem energií nebo všechnu práci pohodlně přenechat realitní kanceláři se stovkami kladných referencí.

Chcete nové připojení? Potřebujete revizní zprávu

Jestli chcete ve svém bydlení nově zapojený elektroměr a plynoměr, nestačí jen přijít za jejich dodavatelem. Je nutné si nechat zpracovat revizní zprávu jak na elektřinu, tak na plyn (pokud je odpojen déle jak šest měsíců, je nutnou součástí zprávy také tlaková zkouška). Revizní zpráva jako dokument sice nemá určenou formu, podle ČSN 33 1600, ČSN 33 2000-6 a zejména ČSN 33 1500 je však uveden její povinný obsah:

 • Druh revize (výchozí, průběžná)
 • Vymezení rozsahu revize (revidovat lze celé zařízení nebo jen jeho část)
 • Soupis použitých přístrojů včetně evidenčních čísel
 • Soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky)
 • Soupis zjištěných závad a jejich závažnost
 • Datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy
 • jméno revizního technika s jeho evidenčním číslem
 • naměřené hodnoty
 • seznam a místo uložení písemných dokladů
 • výsledek revize

Pro její kvalitní zpracování budete potřebovat revizního technika, který nemusí být ihned dostupný. Je proto možné, že si na jeho návštěvu chvíli počkáte.

Revize plynu i elektřiny musí být důkladná

Při provádění revize plynu se kontroluje umístění, funkčnost a těsnost plynového připojení. V praxi se kontrola provádí u:

 • hlavního uzávěru plynu
 • větví stoupacích vedení
 • regulátorů, plynoměrů
 • uzávěrů plynových spotřebičů

Kontrola umístění se provádí také u jednotlivých spotřebičů - potřebují dostatečný prostor a větrání. Pozornost je třeba věnovat také těsnosti všech rozebíratelných spojů a možné přítomnosti oxidu uhelnatého. Nakonec vás nemine ani celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu.

Ukončenou revizí plynu však čekání na nový plynoměr ani zdaleka nekončí. Po jejím provedení trvá další týden vyhotovení zprávy zpravidla. Stejný postup navíc ještě musíte absolvovat i s revizí elektřiny.

Jak ušetřit čas? Spolehněte se na realitku s kvalitními referencemi

Až budete mít konečně zpracované revizní zprávy na elektřinu i plynu, můžete vyrazit za dodavatelem energií a domluvit si montáž nového elektroměru a plynoměru. V té chvíli za sebou budete mít čtrnáct dní komplikovaného hledání a objednávání revizních techniků, které bude pokračovat dalším zařizováním energií přímo v obchodní kanceláři dodavatele.

Celý zdlouhavý proces si přitom můžete ušetřit. Vše za vás přitom může vyřešit realitní kancelář, která na základě plné moci svým klientům elektřinu i plyn zařídí. Této služby se rozhodl využít Tomáš Kozdas a obrátil se znovu na PATREAL. Nyní ve svém bytě na Palackého třídě má nový elektroměr i plynoměr, bez starostí a zbytečných průtahů.