Reference od klientů: Předkupní právo k nemovitosti se uplatňuje po skončení dědického řízení

Reference od klientů: Předkupní právo k nemovitosti se uplatňuje po skončení dědického řízeníNemovitosti se mohou někdy stát kamenem úrazu v mnoha rodinách kvůli rozdělování majetku při vypořádání dědictví. Potomci zesnulého mohou mít někdy na další osud nemovitosti různý názor. Jedna strana potřebuje získat finanční prostředky okamžitě a touží po rychlém prodeji nemovitosti po rodičích, ale na druhé straně stojí sourozenci nebo manželka zesnulého, kteří v domě bydlí a nehodlají jej v brzké době opustit.

Předkupní právo dává možnost zasáhnout do nechtěného prodeje nemovitosti

Předkupní právo funguje poměrně jednoduše - výsledkem dědického řízení je často spoluvlastnictví jedné nemovitosti například všemi pozůstalými, kteří měli na dědictví nárok. Jediná nemovitost tedy může mít několik vlastníků, kteří vlastní ideální podíly. Kdyby kdokoliv z nich chtěl svůj podíl prodat, má povinnost ho před prodejem nejdříve nabídnout ostatním spoluvlastníkům.

Dědické řízení musí nejprve skončit, aby se mohlo s nemovitostí dále nakládat

Do realitní kanceláře PATREAL zavítala paní Linda Krejčířová, kterou trápilo příliš dlouhé dědické řízení. Téměř čtyři roky trvalo vypořádávání majetku po jejím zesnulém příbuzném. Tato skutečnost výrazně ovlivnila možnost prodeje nemovitosti jako celku nebo podílu jako část nemovitosti. "Pokud máte předkupní právo k nemovité věci, která podléhá dědickému řízení, můžete své právo uplatnit až po skončení dědického řízení," říká zkušený realitní makléř Jaroslav Šlezingr.

Problematika předkupního práva se s novým občanským zákoníkem velmi změnila

Předkupní právo bylo dříve samozřejmostí, ale nová právní úprava jeho rozsah výrazně zkrátila. Povinnost nabídnout prodávaný podíl také ostatním spoluvlastníkům nemovitosti musí být zachována jen v době šesti měsíců od nabytí vlastnictví k těmto podílům. Rozhodující skutečností se stala tzv. nemožnost ovlivnit výši podílu. Předkupní právo se tedy váže právě na případy nabytí podílu k nemovitosti v dědickém řízení. Jestliže však toto řízení stále neskončilo, podíly nejsou pevně rozděleny a stále se může něco změnit, není ani možné uplatňovat předkupní právo. Na druhou stranu nemohou ani ostatní vlastníci nemovitost prodat někomu jinému. Předkupní právo zůstane zachováno do doby, než bude o dědictví rozhodnuto. Od data rozhodnutí avšak začne běžet šestiměsíční lhůta, ve které se nesmí na předkupní právo zapomenout.

Realitní kancelář PATREAL, která má dobré reference, doporučuje počkat

Elegantním řešením, kterým se vyhnete nutnosti zachovat předkupní právo, je možnost započít s prodejem podílu až po uplynutí šesti měsíců. Prodávání nemovitosti, která je ve spoluvlastnictví, vždy představuje komplikaci v mnoha směrech. Zvolte proto radši pomoc odborníků v realitní kanceláři, která má kvalitní reference. Realitní kancelář PATREAL nabízí svým klientům všestrannou pomoc a rady z různých oblastí spojených s nemovitostmi.