Reference klientů: Skryté vady nemovitostí

Reference klientů: Skryté vady nemovitostíNákup nemovitosti většinou sice obnáší transfer velkého finančního obnosu, ale podle práva se jedná stále o běžnou koupi. Z toho také plynou oběma stranám různá práva a povinnosti. Prodávající musí upozornit zájemce na všechny vady a poruchy, které se v domě nacházejí, a naopak kupující si musí s veškerou pečlivostí všechno prohlédnout, aby nemohl namítat skryté vady nemovitosti.

Skryté vady nemovitosti musí nový majitel odhalit včas

Stejně jako jakékoliv jiné zboží, může mít i nemovitost své vady. Zjevnými vadami u stavby mohou být nedodělky, použití nekvalitních materiálů nebo chybné projektování (např. chybí vývod spalin). Nicméně větší riziko představují vady skryté, které noví majitelé objeví až po čase. Vady se mohou vyskytnout u nově postavené nemovitosti, ale také vlastníci, kteří koupili starší nemovitost, musí být obezřetní. V případě, že se předchozí majitel pokusil něco úmyslně zatajit, aby nemovitost prodal za vyšší cenu, musí novému majiteli nahradit škodu.

Nejčastějším problémem u starších domů bývá dřevomorka, tvrdí reference

Jeden z klientů realitní kanceláře PATREAL koupil v loňském roce starší nemovitost a až po několika týdnech při vyklízení půdy zjistil, že střešní konstrukci napadla dřevomorka. Tato dřevokazná houba dokáže úplně zničit nosné schopnosti budovy a její likvidace vyžaduje významný zásah do celé konstrukce domu. Nákaza nebezpečnou houbou vznikla pravděpodobně zanedbáním údržby původním majitelem. V této situaci by mohl nový majitel získat náhradu škody.

Náhrada škody se počítá z nákladů, které vynaložíte na opravu

Každý případ je však velmi odlišný. Posuzování jednotlivých nároků většinou končí až u soudu a ten zohledňuje veškeré důležité okolnosti. Takovými jsou především posouzení:

  • možnosti prozkoumat nemovitost kupujícím

  • upozornění na vady ze strany prodávajícího, o kterých ví v době prodeje

  • výše ceny (neobvykle nízká nasvědčuje skrytým problémům)

  • vysokého stáří nemovitosti (čím je budova starší, tím více nástrah může mít)

„Co se týče lhůty pro uplatnění práva z vad stavby, tak ta je od účinnosti nového občanského zákoníku sice prodloužena na 5 let, ale kupující je povinen si stavbu dostatečně prohlédnout co nejdříve po koupi,“ vysvětluje makléř Jaroslav Šlezingr z realitní kanceláře PATREAL. V případě výše zmíněného klienta bude záležet na době, která uplynula od objevení dřevomorky. Zkušení makléři však doporučují, aby jejich klienti kontaktovali prodávajícího a požadovali po něm vysvětlení. Alternativu představuje kontaktování realitního makléře, který se zabýval konkrétním prodejem a dokáže jim tedy poradit, zda nárok na náhradu škody může před soudem uspět.