Ochrannou lhůtu při vkládání změn do katastru nemovitostí vám rádi vysvětlíme

Ochrannou lhůtu při vkládání změn do katastru nemovitostí vám rádi vysvětlímeKlient realitní kanceláře PATREAL Jaroslav Hába na vlastní kůži zažil nepříjemnosti spojené s vkládáním změn do katastru nemovitostí. Realitní kancelář PATREAL se snaží pomoci svým klientům nejenom v oblasti praktického zajištění obchodu s nemovitostmi, ale podílí se také na větší informovanosti společnosti a přispívá k lepšímu pochopení systému. Klienti si poradenství pochvalují a rádi přispívají pozitivními referencemi.

Vlastníci jsou více chráněni ochrannou lhůtou katastru nemovitostí

Lidé často bojují s přílišnou byrokratizací českých úřadů a zvláště s tím katastrálním. Vkládání kupních smluv, zástavního práva k nemovitostem nebo věcných břemen může být dlouhým a komplikovaným procesem, který nově zavedená ochranná lhůta může ještě ztížit. Může se zdát, že je doba stanovena snad jen pro to, aby lidem ztížila vkládání do katastru nemovitostí. Důvodem zavedení tohoto institutu přitom byly situace, při kterých docházelo k machinacím s nemovitostmi, k převodům vlastnických práv bez vědomí skutečných vlastníků nebo k neoprávněným zástavám a věcným břemenům. Ochranná lhůta slouží pro ochranu práv, které katastr svou existencí potvrzuje.

Lhůta ve skutečnosti dává prostor vlastníkovi se ke změně vyjádřit

Kromě toho, že navrhovaná změna bude do katastru zapsaná až nejméně po dvaceti dnech od podání návrhu na vklad na katastru nemovitostí, tato nová lhůta zakládá povinnost samotnému úřadu. "Nejdříve budete katastrem o této transakci písemně obeznámení a to na adresu vašeho trvalého bydliště. Tímto způsobem se majitel nemovitosti dozví, že se s jeho nemovitostí něco děje. Pokud je tato akce plánovaná, je vše v pořádku a nezbývá než čekat," uvedla realitní makléřka Pavlína Hojecká. Jestliže v situaci, kdy vlastník o návrhu vkladu předem nevěděl, značí to, že se s jeho nemovitostí děje něco nelegálního. „Jestliže na dopis nebudete reagovat, má se za to, že se změnou souhlasíte. V opačném případě je třeba velice rychle jednat a obeznámit katastr nemovitostí, že s navrhovanou změnou nesouhlasíte a úřad může navrhované změny prošetřit nebo zastavit řízení o vkladu změny do katastru nemovitostí,ˮ dodala Hojecká.

Dobrá realitní kancelář má od svých klientů pozitivní reference

Problematika vkladů do katastru nemovitostí se může zdát komplikovaná, ale s profesionálním zázemím realitní kanceláře PATREAL mohou být klienti mnohem klidnější. "Činnost realitní kanceláře PATREAL směrem k nám garantovala realitní makléřka paní Markéta Otová, která se projevila jako skutečný profesionál. Její jednání bylo odrazem korektnosti, včasnosti a komplexnosti služeb celé společnosti," komentoval práci PATREAL její klient Jaroslav Hába. Díky odborné pomoci se podařilo dotáhnout realizaci transakce do zdárného konce.