Spolehněte se na reference: S prodejem zděděné nemovitosti vám poradí zkušená realitka

Spolehněte se na reference: S prodejem zděděné nemovitosti vám poradí zkušená realitkaJakmile v rámci dědického řízení zdědíte nemovitost spolu s dalšími pozůstalými, můžete očekávat plno komplikovaných situací. Bude potřeba zkoordinovat nejenom komunikaci s ostatními spolumajiteli, ale také směr, kterým se budete s nově nabytou nemovitostí budete chtít ubírat. Vztahy s ostatními dědici hrají klíčovou roli. Pokud se některý ze spoluvlastníků nechce svého podílu vzdát nebo vyplatit další vlastníky, na řadu musí přijít prodej.

Pozor na předkupní právo

Pokud je spolumajitelů více a některý z nich chce prodat svůj podíl, musí myslet na tzv. předkupní právo, tedy nejdřív jej nabídnout ostatním. Podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., § 1125 se předkupní právo uplatňuje i v případě dědictví stejným způsobem jako v případě prodeje. Pokud si spoluvlastníci neujednají jinak, mohou své předkupní právo uplatnit dle velikosti svých podílů.

Prodej nemovitosti za dědice může vyřešit dobrá realitka

Neshody dědiců při řešení dědického řízení mohou znemožňovat úspěšný prodej nemovitosti. Všichni noví vlastníci se budou chtít na transakci podílet a v průběhu do ní vstupovat. V takové chvíli může důvěra a zájem potenciálních zájemců jen klesat.

V ideálním případě se spolumajitelé dohodnou a pověří jednoho, který prodej zděděné nemovitosti obstará. Stejný postup zvolili i noví majitelé rodinného domu v Poněticích. Komunikaci a řešení prodeje však komplikoval fakt, že celkem sedm pozůstalých bydlelo po celé republice - od Slezska, přes jižní Moravu, Prahu až po severní Čechy. Největším zájmem dědiců byl samozřejmě hladký průběh jejich vzájemné komunikace i úspěšný prodej jejich nově nabyté nemovitosti. Kontaktovali proto PATREAL, naši realitní kancelář s více než dvacetiletou praxí a stovkami referencí.

Jak prodej nemovitosti profesionální realitní kancelář zpracuje

Existují hned dva způsoby, jak nemovitost s tolika majiteli prostřednictvím realitky prodat. První možností je uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Druhou variantou je, že na základě notářsky ověřené plné moci můžete svého příbuzného zplnomocnit k jednání s RK působící v místě nemovitosti i k podpisu veškerých smluv. Majitelé rodinného domu v Poněticích kontaktovali prověřenou realitní kancelář PATREAL a její makléřku Ing. Pavlínu Hojeckou, která za ně vyřešila zařízení zprostředkovatelské smlouvy i veškerých plných mocí. „Plné moci byly potřeba nejen na podpis zprostředkovatelské smlouvy, ale také na podpisy kupní smlouvy, smlouvy o úschově a dalších dohod mezi jednotlivými dědici. Takové podpisy samozřejmě musí být notářsky ověřené. Abychom proto všechno dobře zvládli, nejdůležitější věcí byla jasná komunikace se všemi prodávajícími.“

Dejte na kvalitní reference a prodej svěřte realitní kanceláři

Rodinný dům v Poněticích a jeho sedm vlastníků v nynější době úspěšně ukončují prodej své zděděné nemovitosti. Přestože je každý z nich z jiného koutu České republiky, vše probíhá v největším pořádku. Náš klient je tak nadmíru spokojen a my s ním.