Reference od klientů: Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

Reference od klientů: Převod družstevního bytu do osobního vlastnictvíDružstevní bydlení je v České republice stále velmi rozšířené, ale není výjimkou, že se lidé snaží byty získat do svého osobního vlastnictví. Každé bytové družstvo má jiné podmínky pro převedení bytu do vlastnictví osoby, která je členem družstva a v daném bytě bydlí. Obecně lze však říci, že pro převod družstevního bytu do osobního vlastnictví musí být splaceny všechny dluhy vůči družstvu a samotné družstvo musí udělit k převodu souhlas.

Prodej družstevního bytu s možností osobního vlastnictví v budoucnu

Složitý proces změny vlastníka družstevního bytu vyžaduje mnoho administrativních úkonů a může trvat až několik měsíců. Jestliže jste se rozhodli změnit bydlení a chcete družstevní byt prodat, zjistěte si, zda družstvo byty nájemcům převádí a jaké jsou konkrétní podmínky převodu. Pokud zahájíte vyjednávání s družstvem, můžete mít z prodeje družstevního bytu vyšší zisk. Podle odborníků ze společnosti PATREAL se na trhu nemovitostí prodávají byty, u kterých je uvedena možnost brzkého převodu do osobního vlastnictví. Nicméně pamatujte na to, že souhlas družstva s převodem platí pouze pro konkrétní osobu.

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

Podle realitního makléře Jiřího Šmídka musí být v každém případě splněny minimálně tři podmínky. „Bezpodmínečně musíte splatit celou anuitu, která představuje dluh za výstavbu družstevního bytu“, vysvětluje pan Šmídek. K této částce může družstvo také připočítat náklady na zateplení domu, výměnu oken nebo na jeho rekonstrukci. „Samotný převod družstevního bytu musí odsouhlasit členská schůze bytového družstva,“ uvádí makléř. Tato podmínka může být splněna také souhlasem, který má družstvo přímo uvedený ve stanovách pro všechny převody do budoucna. „Vlastník domu musí provést rozdělení domu na jednotlivé bytové jednotky a společné prostory domu,“ říká odborník ze společnosti PATREAL. Toto rozdělení se vyžaduje pouze u prvního převodu v domě, pozdější převody se jím budou následně také řídit.

I když máte byt v osobním vlastnictví, můžete stále rozhodovat o osudu celého domu

Se zánikem členství v družstvu sice ztratíte hlasovací právo na členských schůzích družstva, ale nadále se budete podílet na rozhodování o společných částech domu. Vaše hlasovací právo se bude odvíjet od konkrétní velikosti vašeho bytu. Jeho hodnota bude odpovídat poměru mezi celkovou plochou domu a výměrou vašeho vlastního bytu. Tento podíl se obvykle do katastru nemovitostí zapisuje jako zlomek s velmi vysokými čísly. Zároveň nezapomínejte na to, že stále budete povinni družstvu platit za služby, správu společných prostor nebo přispívat do fondu oprav domu.