Reference PATREAL: Jak trvalý pobyt nájemníka omezí prodej bytu nebo jeho další nájem?

Reference PATREAL: Jak trvalý pobyt nájemníka omezí prodej bytu nebo jeho další nájem?Problematika trvalých pobytů trápí nejednoho vlastníka nemovitosti, který se rozhodl byt nebo dům dále pronajímat. „Vlastním byt a chci ho pronajmout. Nový nájemník si však v mém bytě chce zřídit trvalý pobyt a to se mi nelíbí,“ zaznívá v mnoha dotazech na realitní kancelář PATREAL. Nicméně vlastníci se opravdu nemají čeho bát. Trvalý pobyt nezakládá pro nájemníka žádná další práva a je to právě vlastník, který při skončení nájemní smlouvy může nájemníka z bytu nechat „vyškrtnout“. Nahlášení trvalého pobytu nájemníka tak nezpůsobuje žádné omezení při budoucím prodeji nebo pronájmu nemovitosti.

Trvalý pobyt v pronajatém bytě si zřídíte i bez výslovného souhlasu jeho majitele

V některých nájemních smlouvách se stále vyskytuje zákaz pro nájemce zřídit si v bytě či domě trvalý pobyt. Tento zákaz však není po právu platným zákazem a nájemník jej nemusí uposlechnout. Takové ustanovení ve smlouvě se totiž automaticky stává neplatným, jelikož omezuje nájemce nad míru jeho zákonem stanovených práv. Každý, kdo se trvale někde zdržuje, má právo si v daném místě zřídit trvalé bydliště. Na místně příslušném úřadě nájemce předloží platnou nájemní smlouvu nebo prohlášení souhlasu od vlastníka nemovitosti a úřad zapíše danou adresu jako adresu jeho trvalého pobytu. Tato adresa pak slouží ostatním správním orgánům ke komunikaci s danou osobou. Nejsou s ní spojena žádná další práva, ale pouze zde budou doručovány všechny oficiální doporučené dopisy ze strany správních orgánů státu.

Odhlášení z trvalého pobytu provádí sám nájemce nebo vlastník nemovitosti

Každý člověk by si měl být vědom toho, kde má nahlášeno trvalé bydliště. Pro případ, že se dopustí nějakého přestupku, nezaplatí příslušné daně nebo ho bude potřebovat nutně kontaktovat notář za účelem řízení o dědictví, musí v registru obyvatel existovat adresa, na které je možné jej zastihnout. Při stěhování tedy myslete na to, že kromě osobních věcí si musíte také přesídlit i trvalé bydliště. Pro přehlášení trvalého bydliště by mělo stačit nahlásit novou adresu místnímu úřadu v novém místě pobytu.

Zapomnětliví a nepozorní nájemci mohou skončit s trvalým pobytem na úřadě

Pokud tak nájemce neučiní, nemusí se vlastník bát, že by se mu v nemovitosti „hromadili“ i zásilky pro dávno vystěhované nájemníky. Realitní makléři společnosti PATREAL také připomínají, že je to právě vlastník bytu, který má právo při skončení nájmu bytu zrušit předcházejícímu nájemci trvalý pobyt. Příslušnému úřadu pouze ohlásíte, že nájemní vztah již skončil a ten nepořádného nájemce přepíše jinam nebo mu ponechá adresu místa sídla daného úřadu. Veškerou svou poštu si tedy mohou vyzvednout v úředních hodinách v prostorách obecních a městských úřadů. Nicméně pokud si zapomenete přepsat bydliště a ve stejnou dobu vám úřady doručí důležitou poštu, nelze se vymlouvat na neznalost svého doručovacího místa.