Zrušit trvalé bydliště bývalému nájemníkovi nebo majiteli je s naší pomocí hračka

Zrušit trvalé bydliště bývalému nájemníkovi nebo majiteli je s naší pomocí hračkaPlno lidí děsí představa, že jim na dveře zaklepe exekutor. Stačí přitom málo - nemusíte mít dluhy nebo jiné problémy, o kterých třeba ani nevíte. Může se jednoduše stát, že bývalý majitel nebo nájemník nemovitosti “zapomněl” odhlásit své trvalé bydliště. Přestože tak na vaší adrese už roky nebydlí, může vás stále přivést do nepříjemné situace. Jak se toho vyvarovat? Obraťte se na PATREAL, realitní kancelář s více než 20 lety praxe a stovkami referencí spokojených zákazníků.

Lze zrušit trvalé bydliště někomu jinému?

Manželé Vaškovičovi ve spolupráci s naší realitní kanceláří koupili rodinný dům. Po osmi měsících zjistili, že bývalý majitel má stále na jejich nové adrese nahlášené trvalé bydliště. V kupní smlouvě přitom měl jasně uvedeno, že ho musí ukončit do třiceti dnů. Nevěděli si s ním rady a znovu proto kontaktovali naší realitní kancelář. My jsme jim samozřejmě poradili a rádi postup zrušení trvalého bydliště vysvětlíme i vám. Brzy tak budete na své adrese bydlet jen a pouze vy.

Jak postupovat při rušení trvalého bydliště

Trvalé bydliště je jedním z identifikujících znaků občana, které jsou vedeny v registru obyvatel. Ve většině případů slouží jako doručovací adresa. Jeho zrušení je v podstatě jednoduché - zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel jasně definuje, na jakém základě je možné žádat o zrušení trvalého pobytu pro jinou osobu. Konkrétně se jedná o § 12, odstavec 1 a 2:

“Zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.”

První věcí, kterou byste měli kontrolovat, je kupní smlouva. Vždy musíte jednat v jejím souladu. S nejvyšší pravděpodobností vám v případě, že bývalý majitel nebo nájemník nesplní svou povinnost (neukončí svůj trvalý pobyt ve smluvené době) vzniká nárok na uplatnění příslušné smluvní pokuty. Vždy se proto vyplatí ho na tuto skutečnost upozornit.

Pokud ve smlouvě žádnou pokutu ustanovenou nemáte, můžete rovnou vyrazit na nejbližší obecní nebo městský úřad. Jako stávající majitel máte plné právo na zrušení trvalého pobytu majiteli nebo nájemníkovi, který ve vaší nemovitosti už dávno nebydlí.

Co potřebujete na úřadě?

Abyste mohli ve správním řízení odhlásit trvalý pobyt jiného občana, musíte splnit dvě zákonné podmínky: zánik užívacího práva občana k objektu a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

Zánik užívacího práva k objektu dokážete svou kupní nebo nájemní smlouvou. Důkazem může být také výpis z katastru nemovitostí nebo rozhodnutí soudu, které potvrzuje, že k zániku došlo. Trochu složitější je prokázání neužívání objektu. Zpravidla bývá prokazováno výslechem sousedů nebo jejich písemným vyjádřením.

Jak dlouho zrušení může trvat?

Úřady vaši žádost mají povinnost vyřídit do maximálně 60 dnů. V průběhu správního řízení může být v případě nejasností předvolána osoba, které je bydliště rušeno (bývalý majitel/nájemník) i osoba, která žádost ke správnímu řízení podala (v tomto případě vy). Až bude vaší žádosti vyhověno, úřad trvalé bydliště zruší.

S kupní smlouvou vám poradí realitka s kvalitními referencemi

Pokud si nevíte rady s jakoukoliv částí kupní smlouvy, vždy vám rádi pomůžeme. Neváhejte se proto obrátit na naše makléře a určitě budete s jejich radami spokojeni jako Vaškovičovi: “Paní Otová nám byla velmi nápomocná. Vše z její strany proběhlo profesionálně a k naší velké spokojenosti nám pomohla vyřešit problém s trvalým bydlištěm bývalého majitele. Takže opravdu spokojenost, profesionální a zároveň lidský přístup.”