Reference klientů: Družstevní byt můžete dát do pronájmu

Reference klientů: Družstevní byt můžete dát do pronájmuPři nákupu družstevního bytu obvykle ušetříte několik desítek tisíc korun, ale přicházejí s tím také omezení. Pokud kupujete družstevní byt, stáváte se vlastníky podílu v bytovém družstvu. Formálním vlastníkem bytu zůstává bytové družstvo, má také právo rozhodnout o tom, kdo bude v daném domě bydlet. Podíl v bytovém družstvu je pevně svázaný s nájemním vztahem mezi družstvem a vlastníkem podílu. Jestliže jste se rozhodli byt postoupit někomu třetímu, sjednáte s ním pouze podnájemní smlouvu, kterou musí navíc schválit pověřený orgán družstva.

Nájem a podnájem představují dva různé instituty

Otázku, zda můžete pronajmout družstevní byt, si kladl i klient realitní kanceláře PATREAL Michal Horák. U družstevního bytu musíme rozlišovat, kdo je ve vztahu nájemním a kdo je podnájemcem. Nájemní vztah může vzniknout pouze majitelem nemovitosti a tím, kdo v daném bytě bydlí. Vlastníkem družstevního bytu zůstává bytové družstvo, což znamená, že vlastník družstevního podílu má s družstvem pouze uzavřenou nájemní smlouvu. Naproti tomu vztah podnájmu vzniká mezi nájemcem a třetí osobou. Oprávněným k uzavření podnájemní smlouvy tedy musí být pouze nájemce.

Podnájem družstevního bytu většinou omezuje samotné bytové družstvo

Bytové družstvo představuje společnost, kterou vlastníci všech bytů založili, aby byla péče o společné prostory a celý dům snazší. Družstvo tedy spojuje všechny vlastníky, kteří chtějí mít bezproblémové soužití. Ve stanovách bytového družstva bývá často stanovena povinnost ke schvalování podnájemních smluv pro všechny vlastníky bytů. Tímto souhlasem tak získávají pověřené orgány družstva určitou kontrolu nad obyvateli. Nicméně by se mělo jednat o přiměřené opatření, které nesmí přespříliš omezovat členy družstva. Avšak jako vlastník podílu v družstvu máte také právo rozhodovat o stanovení vnitřních pravidel, dodává realitní makléř společnosti PATREAL Jaroslav Šlezingr.

Stanovy bytového družstva podrobně upravují možnosti podnájmu

Téměř pětina všech bytů v České republice se nachází v družstevním vlastnictví. Jedno bytové družstvo může vlastnit i několik panelových domů a jedná se tedy o korporaci s tisíci podílníky. Pravidla, která se týkají podnájmu, mívají tedy upravena hromadně ve svých stanovách nebo v různých interních směrnicích. Pokud jste vlastníci podílu v družstvu a chcete svou bytovou jednotku dále pronajímat, kontaktujte správu družstva, abyste si dohodli konkrétní podmínky. Nezřídka bývá podnájem družstevního bytu také zpoplatněn.