Zrušení daně z nabytí nemovitosti. Kdy začne platit a kolik skutečně ušetříte?

Zrušení daně z nabytí nemovitosti. Kdy začne platit a kolik skutečně ušetříte?Daň z nabytí nemovitosti vyvolává rozporuplné pocity. Na její zrušení nahlíží odborná i neodborná veřejnost velmi podobně, má své příznivce i odpůrce. Vláda návrh na zrušení daně odsouhlasila. Od kdy začne rozhodnutí platit a co s sebou vlastně přinese?

Daň z nemovitosti

Povinnost platit daň z pořízení (nabytí) nemovitosti je na kupujícím, přičemž prodávající sloužil v minulosti jako tzv. pojistka. Od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku v roce 2014 přešla tato povinnost výhradně na kupujícího.  Základem pro výpočet daně může být kupní cena nebo 75 % směrné hodnoty (cena obvyklá) a výše daně je pak 4 % z vyšší částky. Ale i u této daně byly výjimky. Neplatila se  například za první úplatné nabytí jednotky v novostavbě (po novele v roce 2019 i v RD), dokončené nebo užívané stavby rodinného domu. Kupujícím se  zrušením této daně podstatně uleví. Ku příkladu u pořizovací ceny staršího bytu za 5 milionů bude úspora na dani 200 000 Kč.

Kdy začne rozhodnutí platit?

Pokud vše projde celým legislativním procesem po vydání zákona ve sbírce bude platit zpětně od začátku roku 2020. To znamená, že daň by nemusel uhradit ten, kdo nemovitost nabyl od od prosince 2019. Odpadne také nutnost podávat daňové přiznání. I proto možná teď kupující trochu vyčkávají se svým rozhodnutím. Čekají na dokončení celého legislativního procesu, aby si byli jistí, že zrovna jich se toto zrušení daně bude týkat. Zkrátka nepřijdou ani ti, co již daňové přiznání podali a daň uhradili v zákonné výši. Úhrada jim bude podle slov ministryně financí zúčtována jako daňový přeplatek a ten pak v ročním vyúčtovávání vrácen.Toto není jediná změna, současně se zrušením daně se totiž ruší i možnosti odečíst si úroky z hypotéky z daňového základu.

Odčitatelné položky a další změny

Balíček daňových opatření dále obsahuje zrušení možnosti využít zaplacené úroky z hypotéky jako odčitatelnou položku z daňového základu. Zrušení odpočtu úroků z úvěrů se ale má týkat až těch kupujících, kteří si nemovitost pořídí až po 1. 1. 2021.  K tomu ještě přibude prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje nemovitých věcí ze stávajících pěti na deset let, prodloužení tzv. časového testu. 

Jak to bude v praxi a jaké budou výhody pro kupující?

Kupující si můžeme rozdělit na více částí. První částí, pro kterou není zrušení této daně žádnou výhodou, ba naopak, je skupina kupujících, kteří si pořizovali novostavbu. Dle výjimky byli osvobozeni od daně z nabytí nemovitosti. První úplatné pořízení bytové jednotky v novostavbě je totiž právně od daně osvobozeno. Daň tedy nebudou platit, stejně jako by ji nehradili nyní. Do hry ale ještě vstupuje další faktor a tím je způsob financování pořízení nemovitosti. Druhou skupinou jsou klienti, kteří nákup nemovitost platí z vlastních zdrojů. Zde je osvobození od daně jednoznačně velký přínosem, ušetří totiž 4 % kupní ceny své nové nemovitosti. Další skupinou jsou kupující, kteří si na pořízení nemovitosti berou hypotéku. Zde to již tak jednoznačná výhoda není. Plusem je, že nebudou hradit daň a nevýhodou fakt, že si v průběhu splácení hypotéky neodečtou výši uhrazených úroků z daňového základu. 

Díky zrušení této daně může nastat zvýšená poptávka po nemovitostech. Vyšší zájem by měli projevit kupující s vlastními finančními prostředky, ale i klienti, kteří budou financovat nákup nemovitosti pomocí hypotéky. Pokud chcete výhodně prodat svoji nemovitost a využít ten správný čas, poraďte se s našimi profesionály.