Reference od klientů: Kácení stromů na pozemku rezervovanému k prodeji

Reference od klientů: Kácení stromů na pozemku rezervovanému k prodejiProces prodeje nemovitosti se může někdy táhnout i dlouhé měsíce. Jelikož se jedná většinou o převod velké sumy peněz, chce mít kupující jistotu, že nekupuje takzvaně zajíce v pytli. Nemovitost si tedy chce důkladně prohlédnout, aby mohl odhalit případné vady nebo jiné nesrovnalosti. K tomuto účelu se může sjednat trojstranná rezervační smlouva mezi kanceláří, vlastníkem nemovitosti a potenciální kupujícím. Nicméně tato smlouva nezakládá žádné povinnosti spojené s péčí o nemovitost, veškeré náklady musí až do samotného prodeje a převodu vlastnického práva nést vlastník.

Prodej rodinných domů se obvykle zajišťuje rezervační smlouvou

Rezervační smlouvy patří k běžné praxi ve všech realitních kanceláří. Tento typ smlouvy se snaží získat realitní kanceláři i kupujícímu čas k tomu, aby mohli důkladně prozkoumat kupovanou nemovitost. Například při prodeji rodinného domu a zahrady k němu přilehlé mohou vzniknout problémy s údržbou této zahrady. Pan Pavel Novotný řešil podobnou situaci. „Mohu na pozemku, který prodávám společně s rodinným domem upravovat zahradu či kácet stromy, aniž bych musel kupujícímu zaplatit náhradu škody?“ ptal se zkušených realitních makléřů realitní kanceláře PATREAL.

Kácení stromů na soukromém pozemku patří k povinnostem dosavadního vlastníka

Jelikož rezervační smlouva nepřevádí vlastnické právo ani k domu ani k pozemku, musí se o nemovitost dále starat. „Vlastník nemovitosti se dokonce musí o zahradu starat tak, aby nevznikla v budoucnu nějaká škoda,“ uvedl Jaroslav Šlezingr, makléř realitní kanceláře s dobrými referencemi. Pokud by například hrozil pád stromů, které napadli škůdci, musí je vlastník odstranit. „Problém by nastal, kdybyste vzhled a strukturu pozemku změnil skutečně podstatným způsobem a kupující by tvrdil, že chtěl pozemek koupit jen tak, jak vypadal dříve,“ dodal realitní makléř. Avšak i v tomto případě může být větší zásah oprávněný. Nakažené stromy představují nebezpečí, které se musí podle zákona odstranit.

Realitní kancelář PATREAL, která má dobré reference, klientům poradí s povinnostmi

Už před prodejem nemovitosti mohou klientům realitní kanceláře vzniknout nějaké povinnosti. Dům či pozemek by měly splňovat inzerované vlastnosti. Při prodeji lesa tedy kupující očekává pozemek plný stromů. Jejich vykácení pár dní před prodejem zásadně mění podmínky. Všechny zásahy by tedy měly být bezpodmínečně nutné. Jestliže se vyskytnou nějaké nenadálé problémy, kontaktujte svého realitního makléře, který doporučí další postup. Základem spokojenosti všech stran při prodeji nemovitosti by měla být otevřenost a spolupráce. Realitní makléři společnosti PATREAL s dobrými referencemi představují prostředníka mezi zúčastněnými a dovedou prodej do zdárného konce.