Reference od klientů: Společné jmění manželů se v krajním případě ruší až dražbou

Reference od klientů: Společné jmění manželů se v krajním případě ruší až dražbouRozvod manželství s sebou obvykle přináší také rozdělení společného majetku, ke kterému se řadí i nemovitost či nemovitosti, které manželé společně užívali. V některých případech vyvstávají otázky, zda je nutné konkrétní nemovitost ke společnému jmění přiřadit nebo mohou manželé otázky majetku vyřešit bez ní.

Společné jmění manželů mohou manželé zrušit pomocí dohody

Součástí tzv. nesporného rozvodu podle zákona musí být také dohoda o vypořádání a zrušení společného jmění manželů, které vzniklo při uzavření manželství. Veškerý majetek, který za dobu trvání manželství oba manželé nashromáždili, se musí rovným dílem rozdělit mezi oba dva. Jako rovnocenní partneři oba pracovali na spokojenosti celé rodiny, a proto nezáleží na tom, zda jeden z nich vydělával více a druhý se staral o domácnost. Nemovitost ve společném jmění se musí převést do vlastnictví jednoho z nich za předpokladu, že druhý z manželů dostane peněžní částku odpovídající hodnotě poloviny nemovitosti.

Manželé při rozvodu často mají problém dosáhnout společného řešení

Pokud manželé mají problém s nalezením společného řešení situace, mohou se obrátit na soud, který rozhodne. V krajním případě dojde až k nařízení prodeje nemovitosti dražbou. Paní Marie Říhová se také neuměla se svým manželem dohodnout na finančním vypořádání a schylovalo se k dražbě, ve které by se dům prodal výrazně pod cenou. V pravou chvíli se však objevil kupec, který ochotně nabídl mnohem vyšší částku. O pomoc a radu požádali díky dobrým referencím realitní kancelář PATREAL. "Rodinný dům se může prodat mimo dražbu pouze se souhlasem soudního exekutora, který dražbu zaštiťuje," říká zkušená realitní makléřka Janette Klíčníková. Takové řešení se může uskutečnit jen v případě, že s ním všechny zúčastněné strany souhlasí, tedy včetně druhého manžela i soudu. "Pokud exekutor nebude mít proti prodeji žádné námitky a nemovitost se prodá za vyšší cenu než je nejvyšší podání ve dražbě, je pro povinné, v tomto případě prodávající, finančně výhodnější uskutečnit prodej," doplnila makléřka.

Státní zásah do prodeje nemovitosti může vyústit ve zbytečné snížení hodnoty

Účastníci dražby často těží právě z nevole a schopnosti majitelů dohodnout se na prodeji mimo dražbu, a proto dražební ceny bývají nižší než trhová cena nemovitosti. Manželé se však při vypořádávání majetku mohou obrátit například na realitní kancelář PATREAL. Zkušení makléři pomohou nalézt vhodného kupce ke spokojenosti obou stran. Dobré reference přivádí k této realitní kanceláři stále více klientů s podobnými problémy, jakým musela čelit i paní Říhová.