Běžné opotřebení vám ráda vysvětlí realitka s dobrými referencemi

Běžné opotřebení vám ráda vysvětlí realitka s dobrými referencemiMožná tu situaci znáte - pronajímáte byt, smlouva skončí a nájemník by vám měl předat byt zpět v původním stavu. Při předávání však zjistíte, že se malba na stěnách místy loupe. Ve stejné situaci se ocitl i BcA. Roman Blumaier, který nevěděl, jestli má právo požadovat při vrácení bytu opětovné malování nebo náhradu. Vzhledem k tomu, že jsme s ním už v minulosti spolupracovali, chtěli jsme panu Blumaierovi znovu pomoct a poradit mu s vymezením běžného opotřebení.

Co je běžné opotřebení

Při rozhodování, kdo by po stěhování měl nechat vymalovat byt, je snadné se dostat s nájemcem do konfliktu. S nejvyšší pravděpodobností se nájemce bude hájit takzvaným běžným opotřebením, na které musí pronajímatel brát ohled. Běžné opotřebení počítá s tím, že při standardním užívání se stav malby i původního vybavení bydlení tak jako tak postupně bude zhoršovat. Za takové opotřebení nájemník nebere odpovědnost.

 

Povinnosti nájemce jsou však v české legislativě rozděleny jasně: “Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní právní předpis.

 

Náklady spojené s běžnou údržbou upravuje zvláštní právní předpis, konkrétně nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v §5 odst. 3 (plynospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry.

 

Z nařízení jasně vyplývá, že v případě stěhování by měl nájemce zajistit, aby byt předal v původní podobě. Pokud tak bude potřeba byt vymalovat, je povinností nájemce vše zajistit.

Jak situaci řešit? Obraťte se na realitní kancelář

Pokud nájemník není schopen vymalování zajistit, měl by vám poskytnout náhradu. Uhrazení poškozených věcí by měla vždy komplexně řešit smlouva, která jasně určí, jakým způsobem můžete náhradu získat.

Pokud byste uvažovali nad využitím vratné kauce, je nutné mít na mysli, že nájemník s vašim jednáním v tomto případě musí souhlasit. Jeho svolení by za vás měla vyřešit právě dobře postavená smlouva, se kterou vám může snadno pomoci kvalitní realitní kancelář. Stovky referencí spokojených zákazníků RK PATREAL potvrzují, že odborná příprava smluv výrazně urychlí a zpříjemní jakýkoliv proces prodeje nebo pronájmu. Své o tom ví i BcA. Blumaier, kterému jsme nejenom poradili, ale nakonec za něj vyřešili i problém s nájemníkem, který se odkazoval na běžné opotřebení.