Reference klientů: Jak se zbavit neplatících nájemníků

Reference klientů: Jak se zbavit neplatících nájemníkůRole pronajímatele někdy může být dost nevděčná - stačí nepříjemný nájemník a z jednoduchého měsíčního výdělku se snadno může stát noční můra. Potýkat se s neplatiči, kteří nedbají na podmínky smlouvy, zabere spoustu času a energie - své by o tom mohla říct i paní Hrabánková. Po úspěšném nalezení nájemníků ji po dvou měsících čekalo nepříjemné překvapení. Na první pohled seriózní dvojice nedodržovala domovní řád a při upozornění se chovala nevhodně. Domluva nepomohla. Požádala proto znovu makléře z RK PATREAL o radu. S předchozí spoluprací byla více než spokojená a věděla proto, že jí dokážeme poradit.

Kdy může majitel bytu vypovědět nájem

Problémy, se kterými se potýkala paní Hrabánková, nejsou bohužel nijak ojedinělé. Nájemníci jsou podle Nového občanského zákoníku “slabší” stranou a získávají celou řadu privilegií, proti kterým se pronajímatelé nemají jak bránit. Pokud chtějí dosavadní obyvatele vystěhovat, musí tak učinit pouze na základě zákonem stanovených důvodů. Nelze jen tak ze dne na den někoho vyhodit z bytu, přestože vám neplatí nájem. Nemůžete se ho zbavit, ani když si myslíte, že ničí jeho vybavení.
Podle zákona může pronajímatel vypovědět nájem na dobu určitou i neurčitou s tříměsíční výpovědí v případě, že:
 
nájemce poruší hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu - dluží nájem nebo pronajímá byt dalšímu podnájemníkovi 
nájemník je pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin proti pronajímateli
byt musí být vyklizen ve veřejném zájmu
pokud byt má být užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost

Okamžitá výpověď musí mít závažný důvod

Pokud byste se nájemníků potřebovali zbavit hned, a to bez toho, abyste museli čekat další tři měsíce, musíte k tomu mít pádné argumenty. Pronajímatel může nájem vypovědět pouze v případě závažného porušení nájemcových povinností. Jedině v takové chvíli může požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
Mezi závažné důvody patří:
 
nezaplacení nájmu a služeb po dobu alespoň tří měsíců
poškozování bytu, domu a jeho ostatních obyvatel závažným nebo nenapravitelným způsobem
užívání bytu jiným způsobem než bylo ujednáno
 
Ani v případě okamžité výpovědi bez výpovědní lhůty se však nelze radovat předčasně. Nejdříve je třeba ještě před výpovědí nájemce písemně vyzvat, aby své závadné chování v přiměřené lhůtě napravil. Pokud k nápravě nedojde, na řadě je písemně podaná výpověď. Nájemce při jejím řešení dokonce musí být informován o tom, že pokud s důvodem výpovědi nesouhlasí, může proti ní vznést námitky. Taky se může rovnou obrátit na soud s žádostí o přezkoumání její oprávněnosti. Při troše smůly se tak stejně celý proces může protáhnout v řádu měsíců, než se problematického nájemníka zbavíte.

Výpověď z nájmu proberte s makléři, na které máte jen dobré reference

Realitní kanceláře vám nemusí obstarávat jen prodej nebo nákup nemovitosti. Mohou být vaší oporou při jakémkoliv problému, který se týká bydlení. I proto se na naši realitní kancelář PATREAL paní Hrabánková znovu obrátila. Ve spolupráci s makléřkou Markétou Otovou zajistila všechny náležitosti potřebné pro vystěhování páru nájemníků a nyní se už může těšit z nových, kterí jsou naprosto bezproblémové. Velmi ráda poté poskytla pozitivní referenci a my jsme za ni moc vděčni.
“Pokud budu někdy v budoucnu znovu plánovat nějaké transakce, ať už půjde o koupi domu nebo prodej bytu, případně znova řešit pronájem, bez rozmýšlení se obrátím znovu na paní Otovou.”