Reference od klientů: V případě nespokojenosti s bytem se může zvolit odstoupení od smlouvy

Reference od klientů: V případě nespokojenosti s bytem se může zvolit odstoupení od smlouvyKdyž si začnete zařizovat nové bydlení přesně podle představ, samozřejmě už máte podepsanou nájemní smlouvu. Po pár dnech však zjistíte, že hluk z ulice je příliš velký nebo jste v odlehlém koutě přehlédli počínající plíseň. Smlouva už je dávno podepsaná, ale bydlení je nevyhovující. V takovém případě může nájemník smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, jestliže si tuto možnost sjednali ve smlouvě.

Odstoupení od nájemní smlouvy se musí sjednat v písemné smlouvě

Občanský zákoník nabízí několik variant ukončení smluvního vztahu, a to včetně vztahů nájemních. Většinou se jedná o dlouhodobý vztah, avšak v některých případech potřebujete smlouvu zrušit co nejdříve. Paní Stodůlková uzavřela smlouvu na pronájem bytu, ale po několika dnech si uvědomila, že jí byt nevyhovuje a rozhodla se pro mimořádné ukončení smlouvy. S tímto problémem se obrátila na společnost PATREAL, realitní kancelář která má kvalitní reference.

Realitní kancelář PATREAL s dobrými referencemi doporučila výpověď ze smlouvy

V ustanoveních hovořících o nájmu v občanském zákoníku se výslovně možnost odstoupení nezmiňuje. Obecně odstoupení od smlouvy způsobuje zánik právního vztahu, na který se hledí jako nikdy nebyl sjednán. Tento nástroj velmi výrazně ovlivní práva a povinnosti obou stran, a proto se používá jen v případě, že strany poruší smlouvu zvlášť závažným způsobem. V případě nájmu se však v těchto situacích využívá jiného institutu, který chrání nájemníky, a to okamžité výpovědi bez nutnosti výpovědní doby.

Vzájemná dohoda pronajímatele a nájemce může ukončit smlouvu kdykoliv

Odstoupení od nájemní smlouvy se tedy obvykle nepoužívá, ale pokud si tuto možnost obě strany zvolily ve smlouvě, může dojít k jejímu ukončení. "Na základě dohody o ukončení smlouvy s pronajímatelem můžete ukončit nájem i ve velmi krátké době, jednostranně však nelze odstoupit," vysvětlila situaci zkušená realitní makléřka společnosti PATREAL Janette Klíčníková. Lidé by si při uzavírání smlouvy měli zkontrolovat, zda jim tuto možnost smlouva dává. Odstoupení ruší celý kontrakt už od počátku. V případě problémů a nespokojeností se mohou objevit potíže s vymáháním náhrady škody či vrácení nájmu. Pokud podle práva smlouva nikdy neexistovala, nemohou se k ní vázat ani platby s ní spojené.