Reference klientů: Nabývací titul a kdy je potřeba ho předložit

Reference klientů: Nabývací titul a kdy je potřeba ho předložitV poslední fázi prodeje bytu většinou obě strany nechtějí řešit komplikace. Kupující už složil kauci na rezervaci a těší se do nového bydlení. Prodávající zase čeká na vyšší částku na účtě a nepočítá s tím, že by po něm makléř mohl chtít jeho původní kupní smlouvu. Překvapený byl i pan doc. Ing. František Kořístek CSc., který neměl zájem o to, aby makléř věděl, kolik za byt původně sám zaplatil. Přitom se jedná o standardní postup - kupující bude potřebovat nabývací titul ukázat bance.

Co je to nabývací titul?

Nabývací titul je listina, na jejímž základě současný majitel nemovitost nabyl a prokazuje jeho vlastnictví k nemovitosti. U některých nemovitostí bývá nabývacích titulů více. Mezi nejčastěji používané patří:

  • kupní smlouva (v případě, že současný majitel nemovitost koupil)
  • darovací smlouva (v případě, že majitel získal nemovitosti darem)
  • usnesení o dědictví (v případě, že současný majitel nemovitost zdědil)
  • usnesení o příklepu (v případě, že současný majitel nemovitost vydražil v dražbě)
  • usnesení o vypořádání společného jmění manželů (v případě, že  současný majitel získal nemovitost vypořádáním s manželem/manželkou)

Hned první zmíněnou je právě kupní smlouva, kterou vyžadoval makléř. Přestože její předložení pan Kořístek odmítal, neměl se v podstatě čeho bát. Jedná se o běžný postup, kdy makléř nabývací titul pravděpodobně potřebuje pro banku, která kupujícímu zajišťuje financování. 

Pokud by pan Kořístek tak jako tak nechtěl kupní smlouvu předložit, makléř ji stejně získá jinde - na příslušném katastru nemovitostí. Kopii kupní smlouvy si lze za správní poplatek opatřit ve Sbírce listin. Vzhledem k tomu, že nabývací titul je veřejná listina, může si o její vystavení zažádat  nejen makléř s dobrými referencemi, ale v podstatě kdokoliv. Nemusí ani prokazovat svoji totožnost nebo důvod, proč ho nabývací titul zajímá. Pokud byste se tak rozhodli, stejně jako pan Kořístek, že nechcete svou kupní smlouvu makléři ukázat, jen mu mírně ztížíte práci.

Reference potvrzují, že při prodeje je klíčová komunikace s makléřem

Předložení nabývacího titulu kupujícímu je běžná praxe. Pokud však prodávajího žádost makléře zarazí, není chyba na jeho straně. Makléř by ho měl zavčas upozornit na veškerý další postup při prodeji nemovitosti včetně všech potřebných detailů. Je jeho povinností komunikovat změny a případné požadavky, které bude nutné ještě splnit. Kvalitní komunikace by měla být vždy na prvním místě, čemuž v naší realitní kanceláři PATREAL pevně věříme. I proto máme nyní pozitivní referenci od pana Kořístka, který po předchozím prodeji přešel k našim makléřům a spolupráci si nyní nemůže vynachválit.