Reference PATREAL: Co je to hrubé porušení nájemní smlouvy?

Reference PATREAL: Co je to hrubé porušení nájemní smlouvy?Nájemní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem nemusí vždy probíhat bez problémů, a proto zákonodárce dává pronajímateli možnosti, jak nájem rychle ukončit. Jelikož se však jedná o bydlení, nelze nájemní vztah ukončit jen pro nic za nic ze dne na den. Pokud nájemník porušuje své povinnosti ve velké míře, naplní tzv. hrubé porušení nájemní smlouvy, může pronajímatel nájem ukončit ihned. Nájemník má pak lhůtu jednoho měsíce na to, aby se z bytu vystěhoval. Výpověď však musí splňovat několik podmínek, aby byla platnou podle zákona.

Ukončení nájemní smlouvy za hrubé porušení je okamžité, vystěhujete se do měsíce

Problematice okamžitého ukončení nájemního vztahu se věnuje ustanovení § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V tomto ustanovení se mluví o zvlášť závažném porušení nájemní smlouvy ze strany nájemce. V praxi se nejčastěji jedná o situaci, ve které nezaplatí nájemce tři po sobě jdoucí měsíce nájemné. Nicméně za hrubé porušení nájemní smlouvy se také považuje soustavné a intenzivní porušování dobrých mravů v domě. Pokud někdo v domě v noci stále ruší noční klid hlasitou hudbou nebo křikem, může závažně porušovat nájemní smlouvu. Z rozhodovací praxe soudů také vyplývá, že pokud nájemník odepírá přístup do bytu při povinné kontrole spalinových cest bez zjevného důvodu, je to závažným porušením smlouvy. Reference společnosti PATREAL potvrzují, že hrubým porušením bývá cokoliv, co se výrazně odlišuje od obvyklého užívání bytu.

Okamžitá výpověď z nájmu musí mít zákonem vyžadovanou formu

Dle zákona musí i pronajímatel splnit určité podmínky, aby mohla být jeho výpověď platná a účinná. Jelikož nájemní vztahy vznikají na základě písemné smlouvy, vyžaduje se, aby byla i výpověď učiněna v písemné formě. Navíc má pronajímatel povinnost ve výpovědi velmi přesně popsat důvod, proč není s nájemníkem spokojený. Pokud tedy chce nájemníka vystěhovat za porušování domovních mravů, musí nejprve jasně specifikovat, jakým způsobem je jeho chování obtěžující. Příkladem mohou být časté návštěvy pochybných lidí, které mohou nasvědčovat trestní činnosti spočívající v prodeji drog nebo snad v prostituci. Z uvedeného také vyplývá, že důvod musí být velmi vážný.

Práva a povinnosti nájemce bytu: jak se bránit proti okamžité výpovědi z nájmu

Pokud udržujete v domě klid a pořádek a nejste si vědomi jakéhokoliv porušování povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z nepsaných pravidel lidského soužití, ale přesto vám pronajímatel vyhrožuje výpovědí, obraťte se na právníka. „Pokud se jedinkrát zpozdíte s placením nájmu o pět dní, nelze to považovat za hrubé porušení nájemní smlouvy,“ komentuje problematiku ukončení nájemní smlouvy makléřka Markéta Otová z realitní kanceláře PATREAL. Pokud dostanete od pronajímatele výpověď neoprávněně, podejte vůči ní žalobu na neplatnost, a to ve lhůtě dvou měsíců.