Reference od klientů: Kauci použije pronajímatel na uhrazení škody

Reference od klientů: Kauci použije pronajímatel na uhrazení škodyVětšina pronajímatelů vyžaduje při uzavření nájemní smlouvy také kauci ve výši jednoho až dvou nájmů. Jedná se tedy o poměrně velkou sumu, kterou pronajímatel často zadržuje i několik let, dokud nedojde ke skončení nájmu. Dobře se pojistí, aby se nájemné platilo včas a ve smluvené výši. Z kauce se případně zaplatí škody vzniklé na nemovitosti během nájmu nebo si ji pronajímatel nechá místo dlužného nájemného.

Z kauce může pronajímatel zaplatit dlužné nájemné, ale není to jeho povinnost

Částka, kterou musí nájemník zaplatit, než se nastěhuje, představuje zajištění pronajímatele v případě, že nájemník bude nespolehlivý a problémový. Vzájemné vztahy mezi lidmi někdy nejsou ideální, a přestože si mezi sebou sjednají pravidelný nájem, z různých důvodů se může stát, že nájemník přestane platit. Kauce částečně pokryje dložné nájemné.

Drobné nedoplatky a nutné opravy se podle nájemní smlouvy zaplatí z kauce

Dlouhá léta bydlení se mohou na bytě podepsat, což však neznamená, že nájemník nedostane svou kauci zpátky. Například s běžným opotřebením kuchyňské linky nebo s drobnými škrábanci na podlaze se musí počítat. Kauce nastupuje až v případě, že se jedná o vady větší a přímo zaviněné nájemníkem. Posouzení toho, zda bude kauce vrácena či nikoliv leží nejprve na pronajímateli, a proto se snažte vrátit nemovitost v co nejlepším stavu. Nejdůležitější je důkladný úklid a případná komunikace s pronajímatelem v průběhu nájmu.

Realitní kancelář, která má dobré reference, doporučuje dohodnout se s pronajímatelem

Paní Valousová se nacházela ve složité situaci, protože chtěla změnit bydlení. V novém bytě po ní požadovali kauci ve výši dvou nájmů a zároveň musela platit nájem ve stávajícím bytě. Taková suma najednou představuje velkou zátěž pro rozpočet každé rodiny. „Je možné nezaplatit vědomě poslední nájemné a požadovat úhradu vzniklého dluhu z kauce,“ zeptala se paní Valousová odborníků z realitní kanceláře PATREAL, kteří mají dobré reference. Po skončení nájmu se kauce nájemníkovi vyúčtuje obvykle do třiceti dnů, pokud se strany nedohodly jinak. „Jestliže se strany na možnosti zaplacení posledního nájmu kaucí nedohodly, takto to jednostranně řešit nelze,“ vysvětluje Dita Holasová ze společnosti PATREAL. Kauce má být primárně použita na úhradu případných nedoplatků na zálohách za služby a platbách spojených s užíváním bytu, které by mohly za nájemcem ze smluvního vztahu vzniknout. Svévolné nezaplacení, byť posledního nájmu, ukazuje neochotu nájemníka ke spolupráci, a tudíž se nedoporučuje.