ARK letos oslaví 30 let své existence

ARK letos oslaví 30 let své existenceAsociace realitních kanceláří České republiky byla založena již v roce 1991. Toto největší profesní sdružení odborníků v oblasti realit dnes sdružuje více než 400 realitních kanceláří z celé ČR. Členství v asociaci je pro klienty zárukou kvalitního servisu, odborného poradenství a jednání na profesionální úrovni. Její etický kodex zavazuje členy jednat vždy v nejvyšším zájmu klienta, poskytovat mu potřebné informace a servis vedoucí k úspěšnému uzavření obchodní transakce.

Již od vzniku bylo hlavním cílem asociace docílit co nejvyšší odbornosti a kvality práce realitních makléřů. Proto vyžadovala od svých členů od počátku povinné profesní pojištění a poskytovala jim široké spektrum možností vzdělávat se a zdokonalovat se v oboru, jehož cílem je zprostředkovávat prodej a nákup nemovitostí. „Profesní kodex asociace například ukládá makléřům jednat s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami asociace a platnými právními normami. Makléř nesmí poškozovat zájmy a práva klienta, zneužívat svého postavení či zveřejnit důvěrné informace,“ popisuje Jaroslava Wiszová, členka Asociační rady.

Jednou ze stěžejních činností ARK ČR je profesní vzdělávání realitních makléřů, správců nemovitostí či dražebníků. Pořádá rekvalifikační kurzy, semináře zaměřené na aktuální témata i tréninky věnované zdokonalování obchodních dovedností makléřů. Její certifikované kurzy a zkoušky odborné způsobilosti v oboru „Realitní zprostředkovatel“ vychovávají nové makléře, kteří jsou připraveni působit na realitním trhu.

Asociace realitních kanceláří více než dvacet let usilovala o změny zákonů s cílem, aby se profese realitního makléře změnila z živnosti volné na živnost vázanou, při níž musí každý prokázat odborné znalosti a příslušné vzdělání. To se úspěšně podařilo a v prosinci 2019 byl schválen zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů. A tak v současné době mohou tuto profesi vykonávat pouze makléři, kteří splňují požadavky na odborné vzdělání, nebo si je doplní a složí příslušné zkoušky. Zákon o realitním zprostředkování ukládá makléřům a realitním kancelářím i další povinnosti, které musí splnit, aby mohli na realitním trhu nadále podnikat. Na jeho výslednou podobu měla asociace nemalý vliv.

Vybrat si za svého makléře člena Asociace realitních kanceláří má pro klienta mnoho výhod. Členy asociace mohou být jak jednotliví makléři, tak velké realitní agentury, či celé sítě, které působí i na mezinárodním trhu. Jejich jednoznačnou předností je zajištění komplexních služeb při realitní transakci. „Právě díky rozsáhlému servisu asociace mohou makléři stanovit optimální prodejní ceny, vstupovat do celorepublikové sítě sdílených nabídek a poptávek, zajistit právní servis, znalecký posudek, energetický audit, či zprostředkování hypotečního úvěru,“ doplňuje Jaroslava Wiszová.

Jednou z náplní činnosti asociace je rozšiřování profesních kontaktů se zahraničními asociacemi stejného zaměření. Tak mohou členové ARK prezentovat své produkty na dalších trzích a nacházet nové investory.
Za třicet let své existence docílila ARK ČR mnoha úspěchů, které se odrážejí v dobré kvalitě poskytovaných služeb makléřů, kteří se stali členy asociace. Je to především díky odbornému servisu, který asociace svým členům poskytuje, a také proto, že důrazně dbá, aby členové dodržovali zásady, přijaté stanovami a etickým kodexem. Členství totiž může vzniknout pouhým zasláním přihlášky, ale trvání tohoto členství závisí na dodržování povinností, k nimž se vstupem do asociace zavázali a které přispívají k co nejvyšší úrovni jejich služeb.

Brněnské realitní centrum PATREAL s.r.o. je dlouhá léta řádným členem Asociace realitních kanceláří ČR a po 25letech úspěšného působení na trhu také značkou kvality. Stabilní tým makléřů společnosti tvoří certifikovaní odborníci, kteří se pod hlavičkou ARK průběžně vzdělávají a plní závazky k mimořádné službě, poctivosti a jasné komunikaci, které svým klientům přislíbili.