Reference od klientů: K vytvoření podnájmu potřebuje nájemník souhlas

Reference od klientů: K vytvoření podnájmu potřebuje nájemník souhlasV běžném životě se mezi pojmy nájem nebo pronájem nedělá rozdíl a často se zaměňují. Ve skutečnosti zákon vnímá tyto dva instituty velmi odlišně. S tím také přicházejí v úvahu různá práva nájemníků neboli nájemců a podnájemníků. Hlavní slovo v nájemních vztazích má však vždy vlastník nemovitosti neboli pronajímatel.

Pronájem a nájem neznamená to samé, radí RK PATREAL, která má dobré reference

Při hledání nového bydlení mohou lidé zvažovat bydlení v nájmu. Než však podepíšou jakoukoliv smlouvu, měli by se zajímat o vztah toho, kdo nemovitost k nájmu nabízí, k nemovitosti, kterou pronajímá. Jedině vlastník domu či bytu může dát příslušnou nemovitost osobám do nájmu v pravém slova smyslu. Ostatní, například samotní nájemníci, mohou zřídit pouze podnájem. Taková situace se může objevit v případě, že nájemníci chtějí například část nemovitosti dále pronajímat nebo v situacích studentského bydlení. Jedna osoba podepíše s vlastníkem bytu nájemní smlouvu a stane se jediným nájemcem. Ostatní spolubydlící si následně sepíšou smlouvu o podnájmu se jmenovaným nájemníkem.

Řetězec „pronajímatel – nájemník – podnájemník“ komplikuje pronájem bytu

Rozlišování těchto pojmů je nutné zvláště pro určení práv a povinností jednotlivých osob. Pronajímatel by měl mít právo rozhodnout o tom, kdo bude jeho nemovitost užívat. Pan Jan Pekárek má s touto problematikou osobní nepříjemné zkušenosti. Bez jeho vědomí se byt, který sám vlastnil, objevil na internetu s inzerovaným pronájmem. Navíc se jednalo o stránky realitní kanceláře a v příloze byly i podrobné fotografie bytu. Nájemce, kterého pan Pekárek vybral, se rozhodl bez jeho vědomí byt dále pronajímat.

O právu dále pronajímat byt může rozhodnou smlouva mezi vlastníkem a nájemcem

Realitní kancelář PATREAL, která má dobré reference, radí svým klientům, aby smluvní vztah ošetřili písemnou nájemní smlouvou. Prostřednictvím písemné smlouvy může pronajímatel poskytnout nájemci souhlas k dalšímu pronajímání bytu. „Záleží na obsahu smlouvy mezi vámi jako vlastníkem a nájemcem,“ sdělila realitní makléřka Jaroslava Wiszová. Jestliže jste se dohodli ve smlouvě na dalším nájmu, inzerování bytu nemůžete dále ovlivnit. Avšak jakmile nájemník najde svého podnájemníka, musí požádat o písemný souhlas vlastníka nemovitosti. Jestliže se k této žádosti do jednoho měsíce nevyjádří, považuje se to za udělení souhlasu.

Situace se změní, jestliže nájemník v bytě stále bydlí i s podnájemníkem

Pravidlo o souhlasu pronajímatele se nevztahuje na členy nájemcovy domácnosti. V těchto případech se vyžaduje pouze oznámení o zvýšení počtu osob, které v bytě bydlí. Nesplnění této oznamovací povinnosti se však považuje za výrazné porušení nájemní smlouvy. Jelikož jsou právní vztahy nájemníka a podnájemníka neodmyslitelně svázány, končí podnájemníkův vztah nejpozději se skončením nájmu nájemce. Vznik podnájmu není neobvyklý, ale v nájemní smlouvě se mu můžete vyhnout a vyloučit jej. Vlastník si tedy může pečlivě vybrat každého nájemníka, což doporučuje i realitní kancelář PATREAL, která od svých klientů jen kvalitní reference.