Reference PATREAL: Plná moc pro prodej domu musí být písemná

Reference PATREAL: Plná moc pro prodej domu musí být písemnáStarost o prodej domu můžete svěřit někomu blízkému nebo přímo realitní kanceláři. V případě, že bude prodej zařizovat někdo z vašich blízkých či kamarád, musíte mu vystavit písemnou plnou moc, kterou necháte úředně ověřit. Pokud se rozhodnete pro realitní kancelář, uzavřete s ní zprostředkovatelskou smlouvu a po vyřízení všech formalit budete muset podepsat finální kupní smlouvu.

 

Plná moc k zastupování při prodeji nemovitosti vyžaduje konkrétní znění

Téměř pro každé právní jednání lze udělit tzv. plná moc. Její forma většinou nebývá nijak přesně stanovena. Obecně však platí, že plná moc musí být udělena ve stejné nebo přísnější formě, jaká se vyžaduje pro dané jednání. Z toho plyne, že plná moc pro zastoupení při prodeji nemovitosti musí mít zcela jistě písemnou formu. Občanský zákoník totiž vyžaduje, aby jednání, kterým se převádí vlastnictví k nemovitosti, mělo také písemnou formu. Navíc se setkáte s požadavkem úředně ověřeného podpisu. Tuto podmínku vytváří až zákon o veřejných rejstřících, kterým se řídí všechny katastrální úřady. Bez úředně ověřeného podpisu na plné moci se může stát, že katastrální úřad odmítne zapsat vklad vlastnického práva.

Ověření podpisu na plné moci k prodeji nemovitosti provádějí úřady i notáři

Jelikož plná moc zakládá právo pro jinou osobu jednat cizím jménem, musí být bezpochybně prokázáno, že ji udělila konkrétní osoba. Nejčastěji se provádí ověření podpisu na pobočce České pošty. S sebou si musíte vzít pouze platný občanský průkaz a připravit si 30 Kč na poplatek za ověření. Zároveň je potřeba zdůraznit, že ověření podpisu nijak nepotvrzuje správnost údajů v dané listině, pouze stvrzuje, že podpis vykonala osoba dle průkazu. Kromě České pošty provádějí ověření podpisu také notáři, advokáti či úředníci na obecních úřadech. Odborníci ze společnosti PATREAL také dodávají, že osoba pověřená v plné moci, nemusí na listinu připojit svůj podpis na důkaz přijetí pověření. Nicméně pokud následně podepíše kupní smlouvu, musí se úředně ověřit i podpis zástupce. Na katastr nemovitostí se následně vkládá kupní smlouva i s příslušnou listinou osvědčující plnou moc.

Zprostředkovatelská smlouva předá veškeré starosti o prodej realitní kanceláři

Realitní kanceláře poskytují službu jako každá jiná společnost. Pokud se rozhodnete pro prodej s realitní kanceláří, nebudete muset jednat s potenciálními kupci ani se starat o uschování kupní ceny. Nicméně za tuto službu si realitní kancelář účtuje provizi, a to ve formě pevné nebo procentní částky. Zprostředkovatelská smlouva stvrzuje úmysl nemovitost prodat, jelikož později musí vlastník umožnit přístup do nemovitosti nebo podepsat kupní smlouvu. Pokud hledáte spolehlivé a zkušené realitní makléře, obraťte se na realitní kancelář PATREAL, která nabízí široké služby po celé České republice.