Na jaké ochranné pásma si máme dávat pozor při umístnění stavby? (Jiří Šmídek)

Na jaké ochranné pásma si máme dávat pozor při umístnění stavby?

 

 

Jednoduše na pozemku postavíte budovu pouze takovou, která nebude nikterak zasahovat do tohoto ochranného pásma a to ani dveřmi od kůlny.

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti inženýrských sítí, silnic, železnic, lesa a vodních toků .

Pokud prochází skrz pozemek ochranné nebo bezpečnostní pásmo, zřizovatel sítě požaduje ke svým zařízením volný přístup v případě oprav nebo údržby. Pokud by jste chtěli zařídit si přeložení sítí, měli by jste vědět, že je toto velice nákladná investice, kdy by přeložení jistě vedlo i přes sousední pozemky a to se obáváme, že by se u sousedů nesetkalo s velkým nadšením, navíc je k takovému zřízení potřebné též věcné břemeno.

Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Nicméně nemusíte naříkat, že váš vysněný dům nebude. Na příslušném úřadě, vám může být povolena výjimka.

 

 

Odpovídá: Jiří Šmídek-certifikovaný realitní makléř Moje reference


Máte otázky týkající se bydlení, realitního trhu, nebo realitního práva? Máme přes 25 let zkušeností na trhu s nemovitostmi.
Zeptejte se přímo jednatelky společnosti PATREAL s.r.o.

Jaroslava Wiszová, jednatelka
[email protected]