Slovo profesionála: Jaroslava Wiszová

Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit několik užitečných rad pro každého, kdo potřebuje využít služeb realitní kanceláře v této nelehké době. Vyhledávejte služby zavedených realitních kanceláří. Vyhýbejte se jednotlivcům, slibujícím fantastické nemovitosti a služby.

Dnes více než jindy, Vám dokáže zkušený realitní makléř dohodnout výraznou slevu případně doporučit nemovitost za výhodných podmínek a v neposlední řadě zajistit výhodné financování, které už dnes taktéž není samozřejmostí. Kvalitní realitní kancelář je úzce propojena s profesionálními finančními poradci. Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše pečlivě zvážíte. Žádná solidní realitní kancelář Vás nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.

Jaroslava Wiszová, PATREAL s.r.o.V čem spočívají pro klienta výhody, jestliže se obrátí na členskou realitní kancelář?

Každý člen ARK ČR se zava- zuje dodržovat Etický kodex realitního makléře – člena ARK ČR. Všichni členové jsou povinně pojištěni na případnou škodu vyplývající z výkonu své profese (pojištění odpovědnosti). Při přijímání nemovitosti k prodeji do nabídky realitní kanceláře je mimořádně důležitá a citlivá otázka stanovení nabídkové ceny dané nemovitosti.

Jsou realitní kanceláře, které přistoupí na jakoukoli cenu, kterou klient požaduje a to hlavně z toho důvodu, aby získala další nemovitost do své nabídky. Představa mnoha prodávajících, že nejdříve zkusí nabízet za vyšší cenu a když se zájemce nenajde, pak cenu sníží, je velmi ošidná. Potenciální zájemci, kteří v určité lokalitě hledají takovou nemovitost po určitou dobu, pokles ceny zaregistrují a část z nich to považuje za varovný signál a o nemovitost ztratí zájem.

Většina zavedených kanceláří uzavírá pouze tzv. exkluzivní smlouvy. Jsou to smlouvy, kterými klient zmocňuje kancelář k výhradnímu zastoupení ve věci prodeje uve- dené nemovitosti. Pokud vložíte prodej Vaší nemovitosti do více RK, jedná se o tzv. zakázku nikoho a podle toho se jí také žádná z oslovených RK dostatečně nevěnuje, čímž tato nemovitost postupně ztrácí cenu, neboť zájem o ní je minimální. Je opravdu podivné, že v oblasti jiných služeb nikdo nepochybuje o tom, že smluvní zajištění obchodního vztahu je nutné, ale prodej nemovitosti v řádu milionů se často řeší jak na trhu.

Exkluzivita je v zájmu všech účastníků obchodu, t.j. prodávajícího, kupujícího a zprostředkovatele. Smluvní „pravidla hry“ jsou dána, všichni účastníci se mohou tak plně soustředit na „hru“, jejímž cílem je finální spokojenost všech účastníků.

Věřím, že současný vývoj obchodu s nemovitostmi bude směřovat ke zkvalitnění a komplexnosti služeb zprostředkovatelů a smluvní základ mezi klientem a kanceláří je pro to nutným předpokladem. Počet realitních kanceláří je v Česku v poměru k počtu obyvatel ve srovnání s jinými zeměmi několikanásobně vyšší. Dá se očekávat snížení počtu realitních subjektů, zejména malých ‚garážových‘ firem, naopak pravděpodobně posílí postavení zavedených RK.

Článek byl publikován v časopise Realcity.

°°°

PATREAL s.r.o. je realitní a zprostředkovatelské centrum v Brně a okolí. Náš tým zkušených a certifikovaných makléřů v čele s jednatelkou Jaroslavou Wiszovou vám na Jižní Moravě již 20 let pomáhá s hledáním i prodejem bytů, domů, rekreačních objektů a je vaším partnerem na realintím trhu. Naše bezplatná linka 800 400 237 je vám kdykoliv k dispozici.