Pozemek se studnou (Markéta Otová)

Chci koupit zahradu od paní "X". Pozemek byl součástí většího celku, který si v roce 1982 rozdělili tři majitelé. Na pozemku paní X je studna. O ní se v notářském zápise z té doby píše:

Na parcele "aaa" zahrady zřízena je studna s pumpou. U příležitosti tohoto reálného dělení paní "X" ve vlastnictví této propůjčuje vlastníku zahrady č. parcely "bbb" paní "Z" a vlastníku zahrady č. parcely "ccc" panu "Y" i právo čerpati z této studny pro potřebu vlastní a potřebu zahrad č. parc. "ccc" vodu s právem volného příchodu a odchodu k tomuto vodnímu zdroji. Účastníci berou na vědomí, že touto dohodou nezakládají věcné právo k nemovitosti, že jde o závazek povahy osobní. 

Tolik citace z notářského zápisu. 

Dnes navíc oba sousedé mají na svých zahradách vlastní vrty. Zajímalo by mě, jestli tato dohoda pozbývá platnosti se změnou majitele pozemku se studnou. O co se případně při tomto tvrzení lze opřít. Jak je možné tuto záležitost ošetřit přímo v kupní smlouvě.


Pozemek se studnou (Markéta Otová)Jestliže chcete koupit zahradu od paní "X", tak si na listu vlastnictví, na kterém je paní "X" uvedena jako majitelka, zjistíte, zda zahrada, tj. pozemek parc. č "aaa" je zatížena věcným břemenem. Pokud na listu vlastnictví věcné břemeno vztahující se k pozemku uvedeno není, a podle Vašeho popisu by být nemělo, tak dohoda pozbývá platnosti se změnou majitele a Vy nejste povinna nikomu poskytovat vodu a nikdo nemá právo chodit po Vašem pozemku. V opačném případě je třeba se dohodnout s oprávněnými z věcného břemena (ze služebnosti) na zániku věcného břemene a uzavřít o tom smlouvu.

Odpovídá: Markéta Otová - certifikovaná realitní makléřka | Moje reference


Máte otázky týkající se bydlení, realitního trhu, nebo realitního práva? Máme přes 25 let zkušeností na trhu s nemovitostmi.
Zeptejte se přímo jednatelky společnosti PATREAL s.r.o.

Jaroslava Wiszová, jednatelka
[email protected]