Povinnost zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)

Povinnost vychází z evropské směrnice a novelizovaného zákona č. 406/2000 Sb.

Typ budovy

Povinnost PENB

Sankce

Rodinný dům

rekonstrukce/renovace

pokud přesáhne rekonstrukce 25% obálky, ve všech případech

FO až 100 tis. Kč PO až 200 tis. Kč

prodej či pronájem

od 1. 1. 2013 ve všech případech, již při inzerci

Bytový, administrativní a komerční objekt

rekonstrukce/renovace

pokud přesáhne rekonstrukce 25% obálky, ve všech případech

FO až 100 tis. Kč PO až 200 tis. Kč

prodej či pronájem celé budovy

od 1. 1. 2013 ve všech případech, již při inzerci

prodej ucelených částí (byt/kancelář)

od 1. 1. 2013 ve všech případech, lze využít faktur za energie

prodej a pronájem ucelených částí (byt/kancelář)

od 1. 1. 2016 ve všech případech, lze využít faktur za energie

Veřejná budova - města / obce

novostavby

od roku 2009 ve všech případech

až 200 tis. Kč

rekonstrukce/renovace

pokud přesáhne rekonstrukce 25% pláště, ve všech případech

prodej či pronájem celé budovy

od 1. 1. 2013 ve všech případech, již při inzerci

prodej a pronájem ucelených částí (byt/kancelář)

od 1. 1. 2016 ve všech případech

stávající objekt s celkovou plochou nad 500 m2

od 1. 7. 2013 ve všech případech

stávající objekt s celkovou plochou nad 250 m2

od 1. 7. 2015 ve všech případech

Poznámka: 1. 7. 2015 vstupuje v platnost novela zákona č. 406/2000 Sb. Zavádí povinné, náhodné kontroly prodávaných a pronajímaných nemovitostí, dále klade důraz na kvalitu zpracování PENB s možností kontroly všech vydaných PENB až 5 let zpětně. Každý PENB musí být zpracován na základě kontroly a měření technika. V opačném případě dochází k tvorbě nevěrohodných, nesprávných a podvodných energetických průkazů. Průkaz je poté neplatný. V případě nabídky zpracování bez kontroly a měření kontaktujte www.cr-sei.cz

Cena energetického průkazu zahrnuje:

  • Příjezd specializovaného technika
  • Průkaz s certifikátem STANDARD PENB
  • Kontrola a vyměření nemovitosti
  • 2 zpracované originály průkazu
  • Poštovné zdarma
  • DPH 21%