Jaké změny přinese novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií?

Od 1. 7. 2015 vstoupí v platnost novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Novela přináší podstatné změny při vystavování energetických průkazů (štítků). Rádi bychom Vás upozornili na ty nejdůležitější z nich.

1) Zavedení povinnosti pro zprostředkovatele prodeje nebo pronájmu (realitní kancelář)

Realitní kancelář je povinna v reklamních a informačních materiálech uvádět u inzerovaných nemovitostí jejich energetickou třídu. Pokud nemá k dispozici energetický průkaz, musí uvést v inzerci nejhorší energetickou třídu - G. To však může danou nemovitost v očích zákazníků značně poškodit v porovnání s obdobnými nemovitostmi na trhu a může tak sehrát důležitou roli při rozhodování zájemce o koupi. V případě uvedení třídy G v inzerci však neznamená, že prodávající nemá již povinnost PENB vytvořit. Za nesplnění této povinnosti navíc hrozí zprostředkovateli pokuta až 100 000 Kč za každý jednotlivý případ.

2) Důraz na kvalitu zpracování PENB s možností kontroly až 5 let zpětně

Každý PENB musí být zpracován na základě kontroly a měření technika. V opačném případě dochází k tvorbě nevěrohodných a podvodných průkazů, které jsou pak neplatné. Všechny PENB budou navíc povinně registrovány do centrálního registru MPO, tzn. snadnější kontrola všech vydaných PENB od jednoho daného auditora, který pochybil.

3) Zavedení nové metodiky náhodných kontrol PENB

Nově se stanovila metodika pro náhodnou kontrolu dodržování povinnosti zpracovat PENB. Ze všech vydaných PENB z předchozí roku se stanoví 1/20, která bude konkrétní rok kontrolována. Do počtu 1/20 se nezahrnují kontroly na vyzvání ze třetí strany, které byli předchozí rok nejrozšířenější.

4) Nová výjimka pro budovy starší než rok 1947

Výjimka platí, pokud se nezměnil plášť budovy, nevyměnily se okna budovy, nezměnil se zdroj tepla (kotel), či ohřev, nebo zásobník teplé vody, apod. Vydrží kotel více než 68 let? Nevydrží, tudíž výjimka bude uplatnitelná v minimech případů.

5) Zavedení povinnosti PENB nově i pro některé rekreační objekty

PENB musí být nově zpracován také při prodeji/pronájmu rekreačního objektu v případě, že je objekt užíván celoročně nebo jeho odhadovaná spotřeba energie je vyšší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání. Tzn. že pokud by se např. na chatě (tj. objektu, který je na katastru zapsán jako objekt pro rodinnou rekreaci) bydlelo celoročně, je nutné PENB zhotovit.

Pro PATREAL s.r.o. sepsal PKV BUILD s.r.o., partner, který pro náše klienty PENB zajišťuje.