Daň z nemovitých věcí - kdo, kdy, kde?

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je většinou její vlastník. Ve výjimečných případech může daň platit nájemce nebo uživatel stavby či pozemku, např., není-li vlastník stavby znám. Při vyplňování daňového přiznání je rozhodný vždy stav k 1. lednu příslušného zdaňovacího období.

Daň z nemovitých věcí se podává v lednu toho roku, který následuje po roce, kdy jste nabyli vlastnictví nemovitosti. Rozhodující je přitom zápis do katastru nemovitostí. Roční daň z nemovitých věcí je splatná nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, nové daňové přiznání další rok již nepodáváte a finanční úřad vám sám pošle předpis k zaplacení daně ve výši poslední známé daně. Majitelé nemovitostí mohou podat jen jedno přiznání za všechny své nemovitosti i provést platbu na území jednoho kraje. Pozor na sankce při pozdním podání daňového přiznání!

Odpovídá: Eva Procházková - realitní makléřka | Moje reference

°°°

Máte otázky týkající se bydlení, realitního trhu, nebo realitního práva? Máme 25 let zkušeností na trhu s nemovitostmi.
Zeptejte se přímo jednatelky společnosti PATREAL s.r.o.

Jaroslava Wiszová, jednatelka
[email protected]