Úspěšný prodej a předání notebooku panu Sedláčkovi

Předání notebooku pan Sedláček