Úvod

Petr Skoták

Dobrý den,
byli jsme s vámi velmi spokojeni i za celkový váš přístup a ochotu.
Byl bych rád, kdybych s vámi i dále mohl spolupracovat v novém roce.

Ještě jednou děkujeme s pozdravem
Láníkovi