Povýšení Králova Pole na město

Královo Pole zažilo v 2. polovině 19. století a zvláště v jeho závěru mohutný rozvoj, který byl spojen s rozmachem průmyslové výroby. V roce 1853 byl založen cukrovar a následovaly další továrny. Opravdový přelom v dějinách Králova Pole znamenalo založení Královopolské strojírny v roce 1890.

Strojírna přilákala do města dělníky, úředníky, obchodníky. Zdokonalovaly se dopravní podmínky. Koňskou a později parní dráhu nahradila v roce 1900 dráha elektrické tramvaje. V roce 1885 byla vybudována železnice Brno - Tišnov. Nová silnice nahradila starou pražskou cestu. Královo Pole se rozrůstalo.

Teď již i západním směrem, kde podél nové silnice vznikala výstavná Palackého třída, nově se tvořící tepna Králova Pole. Tento rozvoj ještě umocnilo roku 1905 povýšení Králova Pole na město. Královo Pole bylo vyspělým a uvědomělým českým městem. Proto se německé Brno dlouho bránilo jeho připojení, ke kterému tak mohlo dojít až po válce, v roce 1919.

V období první republiky se Královo Pole příznivě rozvíjelo v moderní urbanistický celek. V okolí strojírny vznikaly kolonie dělnických domků, jako například v Divišově čtvrti, a kontrastovaly tak zejména s vilovou čtvrtí mezi ulicemi Dobrovského a Svatopluka Čecha. Výrazně se tvář Králova Pole změnila v období komunistického režimu. Proťaly je dosti frekventované široké silnice.

Od začátku 70. let se stavělo rozsáhlé sídliště, rozprostírající se mezi ulicí Božetěchovou a Herčíkovou. Z Králova Pole se tak stal velmi pestrý celek, zahrnující v sobě velký průmyslový komplex Královopolské strojírny, panelové sídliště, pohlednou vilovou čtvrť, rušnou secesní Palackého třídu a nejstarší část, která si stále uchovává stopy svého venkovského charakteru.

 

Zdroj: http://www.kralovopole.brno.cz/povyseni-na-mesto/d-3568/p1=3202