Nový 3D model Brna zjednoduší práci architektům a ukáže kontext i laikům

Přesnost na dvacet centimetrů a precizní modelace střech i komínů – to je nový 3D model budov v Brně, jehož webová aplikace byla spuštěna minulý týden. Model bude pomocníkem nejen pro architekty či projektanty, ale také odborníky města. Přístupný je však široké veřejnosti, uvedla na webu města Zdeňka Obalilová z tiskového střediska magistrátu.

Model vznikl během necelých pěti let

Během necelých pěti let a čtyř etap vznikl 3D model města, který je vytvořen v úrovni LOD2, což znamená Level of Detail v kategorizaci dva: konstrukce střech a dalších jemnějších detailů. „Spuštěním přístupu k 3D modelu Brna se město stává vůdcem v oblasti digitální urbanistiky. Tento komplexní model, obsahující přes 107 000 budov a detailní terénní údaje, poskytuje nejen architektům a projektantům důležitý nástroj pro plánování nových staveb, ale také široké veřejnosti možnost lepšího porozumění plánovaných změn v městském prostředí,“ podotkl radní pro informační technologie Tomáš Aberl (TOP09).

petrov_spilberg_detail_bila-1024x768

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou tam i stromy

3D model si lze prohlédnout ve webové aplikaci (https://brno.cz/3d-model). Aplikace obsahuje také stromy z pasportu zeleně, a to vše zobrazené na digitálním modelu terénu z roku 2019. „Tvůrcem celé aplikace je Kancelář architekta města využívající data města. Další výhodou našeho 3D modelu je, že uživatelé můžou využít speciálních funkcionalit, například simulaci stínu během dne a ročních období, měření vzdáleností a výšek, simulaci viditelnosti zvolených bodů, vyskakovací okno s bližšími informacemi o budově (výška, typ střechy apod.), které usnadní přípravu projektů,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková (ODS).

 

Model je možné zobrazit ve volně stažitelných programech

Vše je přístupné také jako otevřená data na data.brno.cz. Zde si je mohou zájemci stáhnout ve vhodných formátech pro práci v geografických informačních systémech či CAD systémech. Novinkou je formát Wavefront Object (.obj) File, který umožňuje zobrazit model také v grafických programech, jako je například volně stažitelný Blender.

Vizualizace zlepší komunikaci s Brňany

Komplexní model města v nabízených formátech skýtá široké možnosti využití. Data z předchozích etap jsou již nyní často využívána projektanty

 a architekty při navrhování nových staveb a jejich vizualizaci. Pracovníkům města model pomůže při posuzování vhodnosti nové zástavby, například z hlediska ovlivnění viditelnosti dominant, „zapadnutí“ stavby do území, a při plánování dalšího rozvoje města. Důležitým nástrojem se stává také pro širokou veřejnost – zde model a jeho vizualizace umožní lépe si představit plánované změny v území a pomůže tak městu jednodušeji a efektivněji tyto změny komunikovat.

 

3D-model-Brna-brno.cz_-768x350

 

Zdroj: Brňan (RED)