Nájem a pravidla pro údržbu a opravu bytu ve světle Nařízení vlády ze dne 26. 10. 2015

rm-img