Kdo je plátcem daně z nabytí nemovitosti? Prodávající, nebo kupující?

A čkoli změna názvu (Daň z nabytí nemovitosti) nasvědčuje, že plátcem daně by měl být nabyvatel – kupující, není tomu tak!

V případě kupních smluv je poplatníkem tak jako doposud PŘEVODCE = PRODÁVAJÍCÍ.

V takovém případě je nabyvatel, kupující ručitelem.

Účastníci smlouvy se však mohou v kupní smlouvě výslovně dohodnout, že poplatníkem daně bude nabyvatel. Ve smlouvě však musí být výslovně uvedeno, že nabyvatel je poplatníkem, nepostačí např. klauzule, že nabyvatel uhradí daň.

Odpovídá: Jana Sedláčková

°°°

Máte otázky týkající se bydlení, realitního trhu, nebo realitního práva? Máme 25 let zkušeností na trhu s nemovitostmi.
Zeptejte se přímo jednatelky společnosti PATREAL s.r.o.

Jaroslava Wiszová, jednatelka
[email protected]